AYNİYAT MÜDÜRLÜĞÜ

Ayniyat Müdürlüğü, kurum içerisinde kullanılmak üzere satın alma, bağış, sayım fazlası ve benzeri yollarla temin edilen demirbaş malzemelerin kayıtlarını tutarak; kullanıcı kişiye iletilmesinden, zimmetleme işleminden sonra da malzemelerin takibinden sorumludur. Ayrıca mezuniyet törenlerinde mezun olan öğrencilere satın alma veya kiralama yoluyla, akademik personele ise imza karşılığında cübbe temin edilmesinden sorumludur.


Feyza ERYÜREK
Ayniyat Müdürü
0216 578 00 00 / 1519

Sedat KURT
Şef (Ofis)
0216 578 00 00 / 3723

Göksu ŞAHİN
Uzman Yardımcısı (Ofis)
0216 578 00 00 / 3189

Fatih ŞENGÜN
Uzman Yardımcısı (Ofis)
0216 578 00 00 / 3189

Murat AKIN
Uzman Yardımcısı (Ofis)
0216 578 00 00 / 3705

Savaş EYVEL
Uzman Yardımcısı (Ofis)
0216 578 00 00

Savaş ÖZDAĞ
Uzman (Merkez Depo)
0216 578 00 00 / 1398

Mustafa KÜÇÜK
Uzman Yardımcısı (Merkez Depo)
0216 578 00 00 / 1386

Hayrettin SARIKAYA
Uzman (Ayniyat Depo)
0216 578 00 00 / 1060

Oğuzhan DURSUN
Uzman Yardımcısı (Ayniyat Sarf Depo)
0216 578 00 00 / 1625

Erdi CAN
Teknik Personel (Kimyasal Depo)
0216 578 00 00 / 3043

Sebla OZTAN AKTÜRK
Teknik Personel (Kimyasal Depo)
0216 578 00 00 / 3043