ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve İlgili Kanun esas alınarak hazırlanmış olan Yönetmelik ve Yönergeler çerçevesinde; kayıt ve kabul sürecinden başlamak üzere tüm öğrenim hayatları boyunca öğrencilere destek veren ve hizmet eden birimdir. Müdürlüğümüz, Rektörlük binası giriş katında hafta içi 08.30-17.45 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Üniversitemiz bünyesinde 13 Fakülte, 1 Yüksekokul ve 5 Enstitü bulunmaktadır. Lisans ve lisansüstü tüm öğrenci işlemleri Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. 

Öğrenci İşleri Müdürlüğü, öğrencilerle ile ilgili her türlü kayıtların ve özlük dosyalarının tutulduğu, ilgili mevzuatlar doğrultusunda öğrenci işlemlerinin gerçekleştirildiği, birim veya kurumlar tarafından talep edilen akademik, idari bilgi ve belgelerin hazırlanarak sunulduğu, bu bilgi ve belgelerin kurum arşivinde muhafaza edilmesinin sağlandığı birimdir. 

Müdürlüğümüzün misyonu; hizmet ve süreçlerde etkinlik, süreklilik, verimlilik ve memnuniyet sağlamaktır. Ayrıca iç ve dış paydaşlara değişen ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak doğru, hızlı ve güncel bilgiyi sunmaktır.

Müdürlüğümüz, Rektörlük Bünyesinde öncelikli olarak Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve idari işleyişte Genel Sekreterlik Makamına bağlı olarak çalışmaktadır. Müdürlüğümüz lisans programlarında 9, lisansüstü programlarda 3 uzman ve özverili personeli ile hizmetlerini sürdürmektedir.


 

 

 

 

 

Oya GÜRAY
Müdür
0216 578 00 00 / 1286

 

Hande ERTİNGÜ AZER
Müdür Yardımcısı
0216 578 00 00 / 1360​

 

İDARİ KADRO

7143 Sayılı Af Kanunu

oim@yeditepe.edu.tr

yoksis.mezun@yeditepe.edu.tr