TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

Serkan TOPALOĞLU
Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü
0216 578 00 00 - 1748

Teknoloji Transfer Ofisleri ile, bilimsel araştırmalara dayandırılan bilgilerin ticarileşmesi için akademisyen, girişimci, yatırımcı ve sanayici arasında koordinasyon sağlamması, teknolojik bilgileri ekonomik yarara dönüştürülmesi ile ülke ekonomisine yarar sağlanması amaçlanmaktadır.

YEDİTEPE TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (YUTTO)

Üniversitemiz çatısı altında, 2006 yılında bilimsel projelerin yürütülmesi amaçlı kurulmuş olan Araştırma Projeleri Koordinasyon Ofisi, 2015 Haziran ayında bilimsel bilgi ve deneyimin, teknoloji ve ekonomik değere dönüşümünü sağlamak amacıyla Üniversite Sanayi işbirliğini geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak misyonu ve bölge sanayisini, gücünü bilim ve teknolojiden alan, yenilikçi, öğrenen ve ' glokal ' düşünebilen bir yapıya dönüştürmek vizyonu ile Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (YUTTO) olarak görevine devam etmektedir. TYUTTO, emel olarak Kurumsal İletişim Birimi, Proje Destek Birimi, Üniversite – Sanayi İşbirliği Birimi, Fikri Sınai ve Mülki Haklar Birimi ve Girişimcilik ve Şirketleşme Birimi olarak 5 ana modülde görevini sürdürmektedir.

HİZMETLERİMİZ

  • Akademisyenlerimizin yürüttükleri bilimsel çalışma sonuçlarını kendi şirketleri üzerinden ticarileştirilebilmesi,
  • Teknoparkta bulunan akademisyen şirket ( spin-off ) sayısının arttırılması,
  • Fikirlerin ürüne dönüştürülmelerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi,
  • Şirketleşme ve pazarlama konularında danışmanlık ve eğitim verilmesi,
  • Akademisyenlerimizin yürüttükleri bilimsel çalışma sonuçlarını kendi şirketleri üzerinden ticarileştirilebilmeleri, teknoparkta bulunan akademisyen şirket (spin off) sayısının arttırılması, üniversiteden mezun olan genç girişimcilerin yenilikçi fikirlerini ürüne dönüştürmelerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi için şirketleşme, pazarlama konularında danışmanlık ve eğitim verilmesi,
  • Öğretim elemanlarımızın patente konu olan fikirlerinin tüm süreçlerinin takip edilmesi ve üniversite imkanları ile başvuruların yapılması                                     

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 7 TEPE YENİ FİKİR YARIŞMASI – GİRİŞİM ATÖLYESİ

Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından ilkini 2016 ve ikincisini 2017 yılında gerçekleştirilen 7 Tepe Yeni Fikir yarışmamız, Akademisyenleri, İdari Personeli ve Öğrencilerini kapsayan girişimci ruha sahip fikirlerin yarışmasını sağlamaktadır. Özellikle sektör temsilcilerinden oluşturulan jürilerin değerlendirmesi ile seçilmiş olan girişimciler ödüllerle buluşmaktadır ve Ön Kuluçka Merkezi’nde çalışmalarına devam etmektedir. Temel amaç, oluşturulan fikirlerin projelendirilerek birer ürüne çevrilmesi ve şirketleşmesinin sağlanmasıdır. Yeditepe Üniversitesi kendi öğrencileri, personeli ve akademisyenleri ile dinamik bir yapıyı oluşturarak, inovasyon içeren alt yapısı ile Yeditepe Üniversitesi çıkışlı şirketler kurmayı hedefleyerek çalışmalarına devam etmektedir.

tto.yeditepe.edu.tr

 

 

 

 

Sosyal Medyada da Bize Takip Edin!