ULUSLARARASI OFİS

        
Prof. Dr. Fatma Yeşim EKİNCİ         
Kurumsal Koordinatör   
0216 578 00 00              

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Ofis Üniversitenin uluslararası ilişkiler faaliyetlerini koordine eden birimdir. Yurt dışında çeşitli ülkelerde çok sayıda üniversite ile işbirliği anlaşma ve protokollerin imzalanmasını sağlayarak uluslararası işbirliklerini yürütmek ve geliştirmekten sorumludur.

Erasmus ve Non Erasmus değişim programları çerçevesinde öğrenci, öğretim elemanı ve personel değişimleri , değişim programları kapsamında yurtdışındaki üniversitelere   gitmeyi planlayan ve gidecek, aynı şekilde yurtdışından  gelecek ve gelen öğrenci, akademisyen ve personele bilgi verilmesi ve her türlü destek hizmetleri ile bu kişilerin taleplerine yönelik işlemler, seminer ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi, kampüs içi ve dışında sosyal-kültürel etkinlikler düzenlenmesi, sosyal medyada değişim programları ve yabancılara üniversiteyi tanıtıcı paylaşımların takibi, yabancı üniversitelerden gelen öğrenci grupları için özel programların geliştirilip uygulanması, ortak yaz eğitim programları ve seminerler düzenlenmesi, işbirliği anlaşma ve protokollerinin artırılması için uluslararası fuarlara katılım ve ziyaretler gerçekleştirilmesi ,  uluslararası tanıtım ve bunlara ilişkin işlemlerin yürütülmesi, YÖK ve üniversitenin ilgili birimleri ile fakülte/bölümlere bilgi verilmesi ve koordinasyonun sağlanması, yurt dışından tam zamanlı öğrenci kabulü ile ilgili işlemlerin yürütülmesi, uluslararası fuarlara katılmak, lise, üniversite ve konsolosluk ziyaretleri ve bu ziyaretler esnasında sunum ve etkinlikler organize ederek üniversitenin tanıtımının sağlanması, tam zamanlı yabancı öğrenci temini için acentelerle görüşmeler yapılması, sözleşme imzalanması, studyportal sitelerinin araştırılması ve tanıtım faaliyetlerinin takibi konusunda Uluslararası Ofis tarafından yürütülmektedir.

Birimimiz Rektörlük ve Genel Sekreterlik makamına bağlı olarak çalışmaktadır. Kurumsal koordinatör ve müdürümüze bağlı 1 kıdemli uzman, 3 uzman yardımcısı görev yapmaktadır.

erasmus@yeditepe.edu.tr

international.yeditepe.edu.tr

 

 

Sosyal Medyada da Bize Takip Edin!