YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Sekreterliğe bağlı olarak Üniversitemizin idari birimleri ile Rektörlük bünyesindeki diğer birimlerinden gelen her türlü yazıların EBYS (Elektronik Belge Yazılım Sistemi) üzerinden dağıtılmasını, kodlanmasını sağlamak, Rektörlük birimlerinin haberleşmesini temin etmek, gelen ve giden evrakların EBYS üzerinden dağıtımını gerçekleştirir.

Birimlerden, Yeditepe Üniversitesi Hastanesinden, Yeditepe Üniversitesi Diş Hastanesinden, şahıslardan ve kurum dışından Rektörlüğe gelen evrakların akışının, her türlü dilekçenin ve günlük havalelerin aksamaması, kayıtların EBYS sistemine yapılıp, ilgili birim ve kuruluşlara zamanında gönderilmesini sağlamak ve bunun için gerekli tedbirleri almak Yazı İşleri Müdürlüğü'nün sorumluluğundadır. 

Alime ŞENTÜRK
Yazı İşleri Müdürü
0216 578 00 00 / 1392

Gamze ÇEVİK
Uzman
0216 578 00 00
1073

Özge ÇOBAN
Uzman 
0216 578 00 00 1075

Samet KÖSTEKCİ
Uzman Yardımcısı
0216 578 00 00
2738

Celal ANGIN
Uzman Yardımcısı
0216 578 00 00
1072

Sezgin SALMAN
Uzman Yardımcısı
0216 578 00 00
2738

Emre HUTOĞLU
Teknik Destek Görevlisi
0216 578 00 00
2738


MUHABERAT

Alaaddin NAS
Evrak Görevlisi
0216 578 00 00 / 8855

Ali AKKÖK
Evrak Görevlisi
0216 578 00 00
3880

Bülent KARATAŞ
Evrak Görevlisi
0216 578 00 00
8857

Ercan YAZICI
​Evrak Görevlisi
0216 578 00 00
3880

Erkan İZGİ
​Evrak Görevlisi
0216 578 00 00 / 8983

Gültekin DÖNMEZ
​Evrak Görevlisi
0216 578 00 00 / 8916

Hasan ÇOLAK 
​Evrak Görevlisi
0216 578 00 00 / 8719

İsmet ÜSTÜN
​Evrak Görevlisi
0216 578 00 00
3880

Mehmet AYHANOĞLU
​Evrak Görevlisi
0216 578 00 00
8873

Murat ŞENGÜL
​Evrak Görevlisi
0216 578 00 00 / 8720

Osman DOĞAN
Evrak Görevlisi
0216 578 00 00
3079