İngilizce Hazırlık Okulu Öğretim Görevlisi Son Değerlendirme Duyurusu

26.05.2022 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Üniversitemiz İngilizce Hazırlık Okulu’nda ilan edilen 10 adet Öğretim Görevlisi kadrosu için yapılan sınav sonucunda nihai  değerlendirme sonuçlarına göre aşağıda ismi yazılı ilk 6 kişi açık bulunan Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazanmıştır.

Asil Adayların Adı- Soyadı ;