Uluslararası İlişkiler Kulübü

Başkan: Hıdır Baran EL           

Danışman: Hasan Tekin ENEREM  / Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler Bölümü

Amaç:  Uluslararası ilişkiler alanında faaliyetlere katkıda bulunmak, bu amaca yönelik olarak ulusal ve uluslararası konferans, seminer, yayın, panel ve diğer kültürel etkinlikleri gerçekleştirmektedir.

yuintrel@yeditepe.edu.tr

 

Galeri