Uluslararası İlişkiler Kulübü

Başkan: Selenay Bostancı

Danışman: Hasan Tekin ENEREM  / Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler Bölümü

Amaç:  Uluslararası ilişkiler alanında faaliyetlere katkıda bulunmak, bu amaca yönelik olarak ulusal ve uluslararası konferans, seminer, yayın, panel ve diğer kültürel etkinlikleri gerçekleştirmektedir.

7tepeuik@gmail.com

Galeri