Ücretler

Yeni Girecek Öğrencilere Uygulanacak Ücretler

Diş Hekimliği Fakültesi

192.200 TL

Tıp Fakültesi

186.000 TL

Eczacılık Fakültesi

148.800 TL

Hukuk Fakültesi

136.400 TL

Mühendislik Fakültesi

126.480 TL

Mimarlık Fakültesi

126.480 TL

Eğitim Fakültesi

96.100 TL

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

111.600 TL

İletişim Fakültesi

111.600 TL

Ticari Bilimler Fakültesi

111.600 TL

Fen - Edebiyat Fakültesi

111.600 TL

Güzel Sanatlar Fakültesi

99.200 TL

Sağlık Bilimleri Fakültesi

96.100 TL

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

74.400 TL

Meslek Yüksekokulu

65.100 TL

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Programı Ücreti

74.400 TL

Meslek Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Programı Ücreti

66.960 TL

Diğer Programların Yabancı Dil Hazırlık Programları Ücreti

111.600 TL

Ücretlere KDV dahil değildir.

Uluslararası Lisans Öğrencilerine Uygulanan Ücretler

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ YARIYIL ÜCRETLERİ

  YARIYIL

Yüksek Lisans (Tezli)

 24.000 TL

Yüksek Lisans (Tezsiz)

 20.000 TL

 • Ücretlere KDV dahildir.  
   
 • Tezsiz Yüksek Lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın maksimum üç yarıyılı içerir. Öğrenci YL süresi boyunca her yarıyıl üniversitenin belirlemiş olduğu ücreti öder. 
   
 • Tezli Yüksek Lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın minimum dört yarıyılı içerir. Öğrenci YL süresi boyunca her yarıyıl üniversitenin belirlemiş olduğu ücreti öder. Dört yarıyıl sonunda eğitime devam edilmesi durumunda ekstra ücret talep edilmez.

AVRUPA ÇALIŞMALARI ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ YARIYIL ÜCRETLERİ

  YARIYIL

Yüksek Lisans (Tezli)

 45.000 TL

Yüksek Lisans (Tezsiz)

 36.000 TL

 • Ücretlere KDV dahildir. 
   
 • Tezsiz Yüksek Lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın maksimum üç yarıyılı içerir. Öğrenci YL süresi boyunca her yarıyıl üniversitenin belirlemiş olduğu ücreti öder. 
   
 • Tezli Yüksek Lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın minimum dört yarıyılı içerir. Öğrenci YL süresi boyunca her yarıyıl üniversitenin belirlemiş olduğu ücreti öder. Dört yarıyıl sonunda eğitime devam edilmesi durumunda ekstra ücret talep edilmez.

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ YARIYIL ÜCRETLERİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

YARIYIL

Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Yüksek Lisans Programı (Tezli)

32.000 TL

Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı (Tezli)

32.000 TL

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli) (Türkçe)

32.000 TL

Öğretim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı (Tezli)

32.000 TL

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı (Tezli)

32.000 TL

İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı (Tezli)

32.000 TL

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

YARIYIL

Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (Türkçe)

27.000 TL

Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (Türkçe)

27.000 TL

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

27.000 TL

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (Türkçe)

27.000 TL

İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

27.000 TL

DOKTORA PROGRAMLARI

YARIYIL

Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı

32.000 TL

İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programı

32.000 TL

 • Ücretlere KDV dahildir. 
   
 • Tezsiz Yüksek Lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın maksimum üç yarıyılı içerir. Öğrenci YL süresi boyunca her yarıyıl üniversitenin belirlemiş olduğu ücreti öder.
   
 • Tezli Yüksek Lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın minimum dört yarıyılı içerir. Öğrenci YL süresi boyunca her yarıyıl üniversitenin belirlemiş olduğu ücreti öder. Dört yarıyıl sonunda eğitime devam edilmesi durumunda ekstra ücret talep edilmez.
   
 • Doktora programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın minimum sekiz yarıyılı içerir. Öğrenci doktora süresi boyunca her yarıyıl üniversitenin belirlemiş olduğu ücreti öder. Sekiz yarıyıl sonunda eğitime devam edilmesi durumunda ekstra ücret talep edilmez.

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ YARIYIL ÜCRETLERİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

YARIYIL

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli)

45.000 TL

Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli)

45.000 TL

Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli)

45.000 TL

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli)

45.000 TL

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli)

45.000 TL

Fizik Yüksek Lisans Programı (Tezli)

45.000 TL

İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli)

45.000 TL

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans Programı (Tezli)

45.000 TL

Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli)

45.000 TL

Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli)

45.000 TL

Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli)

45.000 TL

Matematik Yüksek Lisans Programı (Tezli)

45.000 TL

Mimarlık Yüksek Lisans Programı (Tezli)

45.000 TL

Sürdürülebilir Enerji Yüksek Lisans Programı (Tezli)

45.000 TL

Veri Bilimi Yüksek Lisans Programı (Tezli)

45.000 TL

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

YARIYIL

Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

38.000 TL

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

38.000 TL

Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

38.000 TL

Matematik Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

38.000 TL

Mimarlık Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

38.000 TL

Sürdürülebilir Gıda Sistemleri İçin Tasarım ve İnovasyon Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

38.000 TL

Sürdürülebilir Enerji Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

38.000 TL

Sürdürülebilir İç Mekan Çalışmaları Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

38.000 TL

Veri Bilimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

38.000 TL

DOKTORA PROGRAMLARI

YARIYIL

Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı

45.000 TL

Biyoteknoloji Doktora Programı

45.000 TL

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doktora Programı

45.000 TL

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Doktora Programı

45.000 TL

Fizik Doktora Programı

45.000 TL

Kimya Mühendisliği Doktora Programı

45.000 TL

Makine Mühendisliği Doktora Programı

45.000 TL

Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği Doktora Programı

45.000 TL

Matematik Doktora Programı

45.000 TL

Mimarlık Çalışmaları Doktora Programı

45.000 TL
 • Ücretlere KDV dahildir. 
   
 • Tezsiz Yüksek Lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın maksimum üç yarıyılı içerir. Öğrenci YL süresi boyunca her yarıyıl üniversitenin belirlemiş olduğu ücreti öder. 
   
 • Tezli Yüksek Lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın minimum dört yarıyılı içerir. Öğrenci YL süresi boyunca her yarıyıl üniversitenin belirlemiş olduğu ücreti öder. Dört yarıyıl sonunda eğitime devam edilmesi durumunda ekstra ücret talep edilmez.
   
 • Doktora programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın minimum sekiz yarıyılı içerir. Öğrenci doktora süresi boyunca her yarıyıl üniversitenin belirlemiş olduğu ücreti öder. Sekiz yarıyıl sonunda eğitime devam edilmesi durumunda ekstra ücret talep edilmez.

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ YARIYIL ÜCRETLERİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

YARIYIL

Acil Durum ve Afetlerde Sağlık Yönetimi Programı (Tezli)

26.000 TL

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Yüksek Lisans Programı (Tezli - Yıllık Ücret)

170.000 TL

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Yüksek Lisans Programı (Tezli- Yıllık Ücret)

91.000 TL

Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programı (Tezli)

45.000 TL

Endodonti Yüksek Lisans Programı (Tezli- Yıllık Ücret)

170.000TL

Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli)

39.000 TL

Farmakoekonomi ve Farmakoepidemiyoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli)

32.000 TL

Farmasotik Toksikoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli)

32.000 TL

Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programı (Tezli)

32.000 TL

Fitoterapi Yüksek Lisans Programı (Tezli)

45.000 TL

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı (Tezli)

45.000 TL

Hemşirelik Yüksek Lisans Programı (Tezli)

32.000 TL

Klinik Eczacılık Yüksek Lisans Programı (Tezli)

39.000 TL

Kas Bilimi Yüksek Lisans Programı (Tezli)

39.000 TL

Kozmetoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli)

39.000 TL

Moleküler Tıp Yüksek Lisans Programı (Tezli)

32.000 TL

Oral İmplantoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli - Yıllık Ücret)

170.000 TL

Ortodonti Yüksek Lisans Programı (Tezli - Yıllık Ücret)

170.000 TL

Pedodonti Yüksek Lisans Programı (Tezli - Yıllık Ücret)

170.000 TL

Periodontoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli - Yıllık Ücret)

170.000 TL

Protetik Diş Tedavisi Yüksek Lisans Programı (Tezli - Yıllık Ücret)

170.000 TL

Restoratif Diş Tedavisi Yüksek Lisans Programı (Tezli - Yıllık Ücret)

170.000 TL

Spor Fizyoterapisi Yüksek Lisans Programı (Tezli)

39.000 TL

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı (Tezli)

26.000 TL

İlaç ve Kozmetik Üretim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı (Tezli)

32.000 TL

Fizyoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli)

32.000 TL

Histoloji ve Embriyoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli)

32.000 TL

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli)

39.000 TL

Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı (Tezli)

39.000 TL

Halk Sağlığı Yüksek Lisans Programı (Tezli)

26.000 TL

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

YARIYIL

Farmakoekonomi ve Farmakoepdemiyoloji Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

27.000 TL

Farmasotik Toksikoloji Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

27.000 TL

Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

27.000 TL

Fitoterapi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

38.000 TL

Halk Sağlığı Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

22.000 TL

Hemşirelik Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

27.000 TL

Klinik Eczacılık Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

32.000 TL

Kozmetoloji Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

32.000 TL

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

22.000 TL

İlaç ve Kozmetik Üretim Teknolojileri (Tezsiz)

27.000 TL

Pedodonti Yüksek Lisans Programı (Tezsiz - Yıllık Ücret)

160.650 TL

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

32.000 TL

DOKTORA PROGRAMLARI

YARIYIL

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Doktora Programı  (Yıllık Ücret)

170.000 TL

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Doktora Programı (Yıllık Ücret)

91.000 TL

Çocuk Diş Hekimliği Doktora Programı (Yıllık Ücret)

170.000 TL

Endodonti Doktora Programı (Yıllık Ücret)

170.000 TL

Farmakognozi Doktora Programı

32.000 TL

Farmakoloji Doktora Programı

32.000 TL

Farmasotik Toksikoloji Doktora Programı

32.000 TL

Farmasötik Kimya Doktora Programı

32.000 TL

Moleküler Tıp Doktora Programı

32.000 TL

Fizyopatoloji Doktora Programı

32.000 TL

Fizyoloji Doktora Programı

32.000 TL

Sinirbilim Doktora Programı

32.000 TL

Ortodonti Doktora Programı (Yıllık Ücret)

170.000 TL

Periodontoloji Doktora Programı (Yıllık Ücret)

170.000 TL

Protetik Diş Tedavisi Doktora Programı (Yıllık Ücret)

170.000 TL

Restoratif Diş Tedavisi Doktora Programı (Yıllık Ücret)

170.000 TL

Histoloji ve Embriyoloji Doktora Programı

32.000 TL

 • Ücretlere KDV dahildir. 
   
 • Tezsiz Yüksek Lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın maksimum üç yarıyılı içerir. Öğrenci YL süresi boyunca her yarıyıl üniversitenin belirlemiş olduğu ücreti öder. 
   
 • Tezli Yüksek Lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın minimum dört yarıyılı içerir. Öğrenci YL süresi boyunca her yarıyıl üniversitenin belirlemiş olduğu ücreti öder. Dört yarıyıl sonunda eğitime devam edilmesi durumunda ekstra ücret talep edilmez.
   
 • Doktora programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın minimum sekiz yarıyılı içerir. Öğrenci doktora süresi boyunca her yarıyıl üniversitenin belirlemiş olduğu ücreti öder. Sekiz yarıyıl sonunda eğitime devam edilmesi durumunda ekstra ücret talep edilmez.

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ YARIYIL ÜCRETLERİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

YARIYIL

Animasyon Tasarımı Yüksek Lisans Programı (Tezli)

45.000 TL

Antropoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli)

32.000 TL

Biyolojik Antropoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli)

32.000 TL

Bilişsel Bilimler Yüksek Lisans Programı (Tezli)

32.000 TL

Etkileşim Tasarımı Yüksek Lisans Programı (Tezli)

45.000 TL

Felsefe Yüksek Lisans Programı (Tezli)

32.000 TL

Finansal İktisat Yüksek Lisans Programı (Tezli)

45.000 TL

Gastronomi ve Mutfak Kültürü Yüksek Lisans Programı (Tezli)

55.000 TL

Genel Gazetecilik Yüksek Lisans Programı (Tezli)

45.000 TL

Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı (Tezli)

45.000 TL

Grafik Tasarımı Yüksek Lisans Programı (Tezli)

45.000 TL

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yüksek Lisans Programı (Tezli)

45.000 TL

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezli)

58.000 TL

Kamu Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezli)

58.000 TL

İktisat Yüksek Lisans Programı (Tezli)

45.000 TL

İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı (Tezli)

32.000 TL

İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli)

45.000 TL

İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezli)

58.000 TL

Karşılaştırmalı Edebiyat Yüksek Lisans Programı (Tezli)

32.000 TL

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli)

75.000 TL

Medya ve İletişim Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli)

45.000 TL

Muhasebe ve Finans Yüksek Lisans Programı (Tezli)

45.000 TL

Plastik Sanatlar Yüksek Lisans Programı (Tezli)

45.000 TL

Radyo, Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans Programı (Tezli)

45.000 TL

Sanat ve Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli)

45.000 TL

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli)

45.000 TL

Sosyoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli)

32.000 TL

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Programı (Tezli)

45.000 TL

Tarih Yüksek Lisans Programı (Tezli)

32.000 TL

Uluslararası İlişkiler (Fransızca) Yüksek Lisans Programı (Tezli)

45.000 TL

Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) Yüksek Lisans Programı (Tezli)

45.000 TL

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli)

45.000 TL

Yerel Yönetimler ve Yönetişim Yüksek Lisans Programı (Tezli)

45.000 TL

Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezli)

89.500 TL

Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı (Tezli)

45.000 TL

Tiyatro Yüksek Lisans Programı (Tezli)

32.000 TL

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

YARIYIL

Felsefe Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

27.000 TL

Finansal İktisat Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

38.000 TL

Gastronomi ve Mutfak Kültürü Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

51.000 TL

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

38.000 TL

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

46.000 TL 

Kamu Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

46.000 TL

İktisat Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

38.000 TL

İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

38.000 TL

İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

46.000 TL

Medya ve İletişim Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

38.000 TL

Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

38.000 TL

Plastik Sanatlar Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

38.000 TL

Radyo, Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

38.000 TL

Sanat Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

38.000 TL

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

38.000 TL

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Programı (Tezsiz)

38.000 TL

Tarih Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

27.000 TL

Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

38.000 TL

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

38.000 TL

Yerel Yönetimler ve Yönetişim Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

38.000 TL

Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

79.000 TL

Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

38.000 TL

DOKTORA PROGRAMLARI

YARIYIL

Antropoloji Doktora Programı

32.000 TL

Felsefe Doktora Programı

32.000 TL

Finansal İktisat Doktora Programı

45.000 TL

Grafik Tasarımı Sanatta Yeterlik Doktora Programı

45.000 TL

Özel Hukuk Doktora Programı

58.000 TL

Kamu Hukuk Doktora Programı

58.000 TL

İktisat Doktora Programı

45.000 TL

İngiliz Dili ve Edebiyatı Doktora Programı

32.000 TL

İşletme Doktora Programı

58.000 TL

Medya Çalışmaları Doktora Programı

45.000 TL

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

45.000 TL

Tarih Doktora Programı

32.000 TL

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Doktora Programı

45.000 TL

Yeni Türk Edebiyatı Doktora Programı

32.000 TL

Plastik Sanatlar ve Resim Sanatta Yeterlik Programı

45.000 TL
 • Ücretlere KDV dahildir. 
   
 • Tezsiz Yüksek Lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın maksimum üç yarıyılı içerir. Öğrenci YL süresi boyunca her yarıyıl üniversitenin belirlemiş olduğu ücreti öder. 
   
 • Tezli Yüksek Lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın minimum dört yarıyılı içerir. Öğrenci YL süresi boyunca her yarıyıl üniversitenin belirlemiş olduğu ücreti öder. Dört yarıyıl sonunda eğitime devam edilmesi durumunda ekstra ücret talep edilmez.
   
 • Doktora programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın minimum sekiz yarıyılı içerir. Öğrenci doktora süresi boyunca her yarıyıl üniversitenin belirlemiş olduğu ücreti öder. Sekiz yarıyıl sonunda eğitime devam edilmesi durumunda ekstra ücret talep edilmez.

LİSANSÜSTÜ HAZIRLIK KUR ÜCRETLERİ

A Kuru

 40.000 TL

B1 Kuru

 40.000 TL

B2 Kuru

 40.000 TL

Ücretlere KDV dahildir.

LİSANSÜSTÜ BİLİMSEL HAZIRLIK VE İLAVE DERS ÜCRETLERİ

Bilimsel Hazırlık & İlave Ders Ücreti (Ders Başına)

9.000 TL

Ücretlere KDV dahildir.

AFTAN GELEN ÖĞRENCİLER İÇİN PROJE / TEZ YARIYIL ÜCRETLERİ

YÜKSEK LİSANS TEZSİZ PROJE ÜCRETLERİ

YARIYIL

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü (Tezsiz)

6075 TL

Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Tezsiz)

12.150 TL

Fen Bilimleri Enstitüsü (Tezsiz)

12.150 TL

Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Tezsiz)

12.150 TL

Sosyal Bilimler Enstitüsü (Tezsiz)

12.150 TL

YÜKSEK LİSANS TEZ ÜCRETLERİ

YARIYIL

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü  (Tezli)

12.150 TL

Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Tezli)

24.300 TL

Fen Bilimleri Enstitüsü (Tezli)

24.300 TL

Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Tezli)

24.300 TL

Sosyal Bilimler Enstitüsü (Tezli)

24.300 TL

DOKTORA TEZ ÜCRETLERİ

YARIYIL

Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Doktora)

44.550 TL

Fen Bilimleri Enstitüsü (Doktora)

44.550 TL

Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Doktora)

44.550 TL

Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doktora)

44.550 TL

 • Ücretlere KDV dahildir.
   
 • Bu tabloda bulunan "Proje, YL ve Doktora tez ücretleri" daha önce ilişiği kesilmiş af kapsamında üniversiteye dönen öğrencilerin tez veya projeye devam ettiği her yarıyıl için ödeyeceği ücreti ifade eder.
   
 • Yeterlilik aşamasında Af kapsamında kabul edilen doktora öğrencileri yeterlilik süresi boyunca her yarıyıl üniversitenin belirlemiş olduğu bir adet ders ücretini öder.

YETERLİLİK DERS ÜCRETİ *

BAHAR 2023 (TL)

BAHAR 2023 (USD)

    Ders Ücreti

9000

1800