Uluslararası Mimari Çalışmalar: Temeller, Konumlar, Kelimeler Konferansı, Mimaride 21. Yüzyıl ile Karşılaşma

Ece Ceylan Baba

Yeditepe Üniversitesi tarafından düzenlenen “Uluslararası Mimari Çalışmalar: Temeller, Konumlar, Kelimeler” Konferansı’nın ilki, 19-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İlk gün açılış konuşmalarının İstanbul'un önemli mimari noktalarında yapılacağı konferans, sonraki günlerde Yeditepe Üniversitesi'nin İstanbul Ataşehir'deki kampüsünde devam edecek.

“21. Yüzyıl ile Karşılaşma” ana temasıyla düzenlenen konferans, yüzyılın ilk yirmi yılına odaklanırken mimarinin yakın geçmişiyle yüzleşmeyi amaçlıyor. Çağımızın mimarisine ışık tutmanın yanı sıra güncel sorunlara yönelik alternatif tartışmalar sunan mimari çalışmaları ve araştırmaları bir araya getirme düşüncesiyle düzenlenen konferansın bilimsel komitesinde İngiltere, ABD, İspanya, İtalya, Portekiz'in de bulunduğu çok sayıda ülkenin seçkin üniversitelerinden alanında uzman isimler yer alıyor.

Konferansa katılmak isteyenler için yapılan bildiri çağrısında 21'inci yüzyılın başlarında, mimari araştırmaların sayısında büyük bir artış olmasına karşın söz konusu artışın aynı anda dönemin olası etkilerini değerlendirmeyi zorlaştırdığı belirtildi. Aynı zamanda çağın başında mimari araştırma yöntemlerine dair çabaların geri planda kaldığına işaret edildi. Bu bağlamda, ekoloji, ekonomik belirsizlik, dijital bağımlılık, sosyal adaletsizlik, ayrımcılık, cinsiyet çalışmaları ve postkolonyal teoriler dâhilindeki krizlere alternatif metodolojiler sunmaya yönelik çalışmalar yürüten araştırmacıların konferansa katılabileceği ifade edildi.

Yeditepe Üniversitesi'nin düzenlediği düzenlenen “Uluslararası Mimari Çalışmalar: Temeller, Konumlar, Kelimeler Konferansı” çağımızın mimarisine ışık tutarken güncel sorunlara yönelik çözümler sunan mimarlık araştırmalarını bir araya getirecek

Araştırmalar Üç Alt Kategoride Sunulacak

Çağrıya göre araştırmacılar konferansa 'Temeller', 'Konumlar' ve 'Kelimeler' alt kategorilerindeki araştırmalarıyla katılabilecek.

'Temeller' alt kategorisindeki makalelerde küresel ağ içinde mimarinin yeri ve bağlamı, bölgesel ve yerel çalımalar, sosyal çatışmalar ile mimarlık bilgisi ve üretiminin temellerini ele alan akademik çalışmalara yer verilecek. Bu kategorinin temel alanları uluslar aşırı ağlar, küresellik, kent bağlamı, yerinden edilme, göç ve bu bağlamdaki veri toplama ve işleme yöntemleri ile alternatif kuramsal tartışmalara yön verecek yeni görselleştirme teknikleri olarak belirlendi.

'Konumlar' alt başlığında ise mimarların ve araştırmacıların, 2000'lerin mimari pratikleriyle yüzleşmeleri beklenirken geçmiş mimari teorilerin yanında bugünün mimarları ve mimarlık araştırmacılarının konumuna odaklanan çalışmaların ele alınacağı belirtildi. Mimarların tasarım kararları ve limitlerine odaklanacak olan bu alt başlığın temel alanları; tasarım kararları, bir uygulama alanı olarak kuram, mimarlık eğitimi, disiplinler arası ve disiplinler ötesi çalışmaların güncel mimarlık çalışmalarındaki yeri, sürdürülebilirlik konusu ve bu alandaki pazarlama taktikleri ile tüm bu sistem içinde mimarın rolü ve etki alanları olarak belirlendi.

'Kelimeler' alt kategorisi ise mimarinin yazım ve dokümantasyonuna odaklanan katılımcılara yönelik olarak planlandı. Mimaride eleştiri metinlerinin yeri ve yöntemleri, mimari ütopyalar, söylem ve söyleme dayalı kuramsal çalışmalar bu alt başlık altında davet edilirken olası temel alanlar eleştiri, söylemsel mekanizmalar, yazılı, görsel, işitsel dokümantasyon yöntemleri, ütopya düşüncesi ve mimarlık metin ilişkisi ile metne dayalı temsil sistemleri olarak belirlendi.

27 Mayıs 2022'de özet bildirimlerin teslim edildiği konferansın kabul bildirimleri 29 Temmuz 2022'de açıklandı. Tam metinlerin 16 Ekim 2022'de teslim edileceği konferans için sunumlar, 7 Şubat 2023'te teslim edilecek.

Konferansa dair güncel gelişmeler https://foundationspositionswords.com/ internet sitesinden takip edilebilecek.

Komite Başkanlığını Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Burçin Başyazıcı'nın üstlendiği konferansın bilimsel komitesinde Mimarlık Fakültesi Dekanı ve Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ece Ceylan Baba ile uluslararası akademik camiada mimarlık dünyasının önde gelen isimleri de yer aldı.

Bilimsel Komite:

 • Prof. Dr. Belkıs Uluoğlu - İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Türkiye
 • Prof. Dr. Celal Abdi Güzer - Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Türkiye
 • Prof. Dr. Charlie Hailey - Florida Üniversitesi Mimarlık Okulu, ABD
 • Doç. Claudio Milano - Barselona Üniversitesi, UAB, İspanya
 • Doç. Davide Ponzini - Politecnico di Milano, Mimarlık ve Şehircilik Bölümü, İtalya
 • Prof. Dr. Ece Ceylan Baba - Yeditepe Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Dekanı, Mimarlık Bölümü Başkanı, Türkiye
 • Dr. Loris Rossi - Manchester Mimarlık Okulu, Birleşik Krallık
 • Dr. Öğr. Üyesi. Mari Ito Alptürer - Yeditepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Türkiye
 • Prof. Dr. Maria Argenti - Roma La Sapienza Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İtalya
 • Dr. Moira Valeri - Bağımsız Araştırmacı, Mimarlık, İtalya
 • Doç. Özgür Bingöl - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Türkiye
 • Prof. Dr. Pedro Neto - Porto Üniversitesi, Portekiz
 • Dr. Öğr. Üyesi Zachary Johns - Politecnico di Milano, Mimarlık ve Şehircilik Bölümü, İtalya