Sürdürülebilir Kampüs

Küresel ölçekte yaşanan hızlı kentleşme ve nüfus artışı son yıllarda ciddi çevresel sonuçlara neden olmaktadır. Sürdürülebilirlik gereksinimi her zaman olduğundan çok daha önemli bir hale gelmiştir. Sürdürülebilirlik kavramı, ilk olarak 1987 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu (WCED) tarafından hazırlanan Brundtland Raporu’nda kullanılmış ve gelecek nesillerin çevresel haklarına dikkat çekilmiştir.

Yeditepe Üniversitesi, pek çok konuda lider bir kuruluş olarak; çevresel farkındalık ve sürdürülebilirlik konularında da topluma öncülük etme hedefini benimsemiştir. Yeditepe Üniversitesi, sürdürülebilir bir kampüs yaşamı oluşturmak için sürdürülebilirlikle ilgili çeşitli çabalar göstermektedir. Sürdürülebilirlik uygulamaları için dikkate alınan başlıca kategoriler; kampüs yerleşimi ve altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım ve eğitim olarak belirlenmiştir.

Yeditepe Üniversitesi’nin “Sürdürülebilirlik” ile ilgili faaliyetleri bir rapor halinde aşağıda yer almaktadır.


Yeditepe Üniversitesi Sürdürülebilirlik Haberleri