Ücretler

ÖSYM 2019-2020 Yılında Yeni Girecek Öğrencilere
Uygulanacak Ücretler

TL

Diş Hekimliği Fakültesi

85.000 TL

Tıp Fakültesi

78.000 TL

Eczacılık Fakültesi

65.000 TL

Hukuk Fakültesi

60.000 TL

Mühendislik Fakültesi

52.000 TL

Mimarlık Fakültesi (Mimarlık Programı)

52.000TL

Mimarlık Fakültesi
(Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı)

45.000 TL

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

45.000 TL

İletişim Fakültesi

45.000 TL

Ticari Bilimler Fakültesi

45.000 TL

Fen - Edebiyat Fakültesi

45.000 TL

Güzel Sanatlar Fakültesi

40.000 TL

Eğitim Fakültesi

35.000 TL

Sağlık Bilimleri Fakültesi

35.000 TL

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

28.500 TL

Meslek Yüksekokulu

25.000 TL

Yabancı Dil Hazırlık Programı Lisans (Dönem Ücreti)

22.500 TL

Ücretlere %8 KDV dahil değildir

Uluslararası Öğrencilere Uygulanan Ücretler


ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI PAKET PROGRAM ÜCRETLERİ (2019-2020)

TL

Yüksek Lisans (Tezli)

 10.000 TL

Yüksek Lisans (Tezsiz)

 9.000 TL

Ücretlere %8 KDV dahil değildir.


EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI
PAKET ÜCRETLERİ (2019-2020)

TL

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Tezli Yüksek Lisans

17.000 TL

Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Tezsiz Yüksek Lisans (Türkçe)

15.000 TL

Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans

17.000 TL

Eğitim Programları ve Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans (Türkçe)

15.000 TL

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans (Türkçe)

17.000 TL

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans (Türkçe)

15.000 TL

Bilgi Teknolojileri ve Sosyal Medya Eğitimi Tezli Yüksek Lisans

17.000 TL

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans

17.000 TL

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans (Türkçe)

15.000 TL

İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans

17.000 TL

İngiliz Dili Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans

15.000 TL

DOKTORA PROGRAMI

Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı

20.000 TL

İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programı

20.000 TL

İngiliz Dili Eğitimi Bütünleşik Doktora Programı

25.000 TL

Ücretlere %8 KDV dahil değildir.


FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI
PAKET ÜCRETLERİ (2019-2020)

TL

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Bilgisayar Mühendisliği Tezli

18.000 TL

Biyomedikal Mühendisliği Tezli

18.000 TL

Biyoteknoloji Tezli

18.000 TL

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Tezli

18.000 TL

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Tezli

18.000 TL

Fizik Tezli

18.000 TL

İnşaat Mühendisliği Tezli

18.000 TL

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Tezli

18.000 TL

Kimya Mühendisliği Tezli

18.000 TL

Makine Mühendisliği Tezli

18.000 TL

Malzeme ve Nano Teknoloji Mühendisliği Tezli

18.000 TL

Matematik Tezli

18.000 TL

Mimarlık Tezli

18.000 TL

Biyomedikal Mühendisliği Tezsiz

17.000 TL

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Tezsiz

17.000 TL

Malzeme ve Nano Teknoloji Mühendisliği Tezsiz

17.000 TL

Matematik Tezsiz

17.000 TL

Mimarlık Tezsiz

17.000 TL

Sürdürülebilir Enerji (Tezli)

19.000 TL

Sürdürülebilir Enerji (Tezsiz)

18.000 TL

Sürdürülebilir Yapılı Çevre (Tezsiz)

18.000 TL

Veri Bilimi (Tezli)

19.000 TL

Veri Bilimi (Tezsiz)

18.000 TL

DOKTORA PROGRAMI

Bilgisayar Mühendisliği

21.000 TL

Biyoteknoloji

21.000 TL

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

21.000 TL

Endüstri ve Sistem Mühendisliği

21.000 TL

Fizik

21.000 TL

Kimya Mühendisliği

21.000 TL

Makine Mühendisliği

21.000 TL

Matematik

21.000 TL

Bilgisayar Mühendisliği Bütünleşik Doktora

27.000 TL

Biyoteknoloji Bütünleşik Doktora

27.000 TL

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bütünleşik Doktora

27.000 TL

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bütünleşik Doktora

27.000 TL

Fizik Bütünleşik Doktora

27.000 TL

Kimya Mühendisliği Bütünleşik Doktora

27.000 TL

Makine Mühendisliği Bütünleşik Doktora

27.000 TL

Matematik Bütünleşik Doktora

27.000 TL

Ücretlere %8 KDV dahil değildir.


SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI
PAKET ÜCRETLERİ (2019-2020)

TL

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programı Tezli

24.000 TL

Farmakoekonomi ve Farmakoepidemiyoloji Yüksek Lisans Programı Tezli

20.000 TL

Farmasotik Toksikoloji Yüksek Lisans Programı Tezli

17.000 TL

Farmasotik Toksikoloji Yüksek Lisans Programı Tezsiz

13.000 TL

Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programı Tezli

17.000 TL

Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programı Tezsiz

13.000 TL

Fitoterapi Yüksek Lisans Programı Tezli

25.000 TL

Fitoterapi Yüksek Lisans Programı Tezsiz

17.000 TL

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı Tezli

22.000 TL

Hemşirelik Yüksek Lisans Programı Tezli

20.000 TL

Klinik Eczacılık Yüksek Lisans Programı Tezli

22.000 TL

Klinik Eczacılık Yüksek Lisans Programı Tezsiz

17.000 TL

Kozmetoloji Yüksek Lisans Programı Tezli

22.000 TL

Kozmetoloji Yüksek Lisans Programı Tezsiz

17.000 TL

Moleküler Tıp Yüksek Lisans Programı Tezli

17.000 TL

Spor Fizyoterapisi Yüksek Lisans Programı Tezli

22.000 TL

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı Tezsiz

7.000 TL

İlaç ve Kozmetik Üretim Teknolojileri Tezli

20.000 TL

İlaç ve Kozmetik Üretim Teknolojileri Tezsiz

14.000 TL

Fizyoloji Yüksek Lisans Programı

15.000 TL

Histoloji ve Embriyoloji Yüksek Lisans Programı

17.000 TL

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı Tezli

20.000 TL

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı Tezsiz

12.000 TL

Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Tezli

22.000 TL

Halk Sağlığı Yönetimi Yüksek Lisans Programı Tezli

12.000 TL

DOKTORA PROGRAMI

Farmakognozi Doktora Programı

25.000 TL

Farmakoloji Doktora Programı

23.000 TL

Farmasotik Toksikoloji Doktora Programı

23.000 TL

Farmasötik Kimya Doktora Programı

23.000 TL

Moleküler Tıp Doktora Programı

23.000 TL

Fizyopatoloji Doktora Programı

23.000 TL

Fizyoloji Doktora Programı

23.000 TL

Sinirbilim Doktora Programı

23.000 TL

Histoloji ve Embriyoloji Doktora Programı Tezli

23.000 TL

Ücretlere %8 KDV dahil değildir.


SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI
PAKET ÜCRETLERİ (2019-2020)

TL

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Antropoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

17.000 TL

Biyolojik Antropoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

17.000 TL

Bilişsel Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı

15.000 TL

Felsefe Tezli Yüksek Lisans Programı

17.000 TL

Felsefe Tezsiz Yüksek Lisans Programı

16.000 TL

Finansal İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı

25.000 TL

Finansal İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı

22.000 TL

Genel Gazetecilik Tezli Yüksek Lisans Programı

25.000 TL

Görsel İletişim Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı

25.000 TL

Grafik Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı

25.000 TL

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Tezli Yüksek Lisans Programı

25.000 TL

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Tezsiz Yüksek Lisans Programı

22.000 TL

Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı

33.000 TL

Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans Programı

29.000 TL

İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı

25.000 TL

İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı

22.000 TL

İngiliz Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı

18.000 TL

İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

27.000 TL

İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

23.000 TL

İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı

31.000 TL

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı

27.000 TL

Karşılaştırmalı Edebiyat Tezli Yüksek Lisans Programı

17.000 TL

Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

50.000 TL

Medya ve İletişim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

25.000 TL

Medya ve İletişim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

22.000 TL

Muhasebe ve Denetim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

22.000 TL

Muhasebe Finans Tezli Yüksek Lisans Programı

31.000 TL

Plastik Sanatlar Tezli Yüksek Lisans Programı

26.000 TL

Plastik Sanatlar Tezsiz Yüksek Lisans Programı

24.000 TL

Radyo, Sinema ve Televizyon Tezli Yüksek Lisans Programı

25.000 TL

Radyo, Sinema ve Televizyon Tezsiz Yüksek Lisans Programı

22.000 TL

Sanat Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

25.000 TL

Sanat Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

22.000 TL 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı

27.000 TL

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı

25.000 TL

Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı

17.000 TL

Tarih Tezsiz Yüksek Lisans Programı

15.000 TL

Uluslararası İlişkiler (Fransızca) Tezli Yüksek Lisans Programı

22.000 TL

Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) Tezli Yüksek Lisans Programı

22.000 TL

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

25.000 TL

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

22.000 TL

Yerel Yönetimler ve Yönetişim Tezli Yüksek Lisans Programı

21.000 TL

Yerel Yönetimler ve Yönetişim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

19.000 TL 

Yöneticiler İçin İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı

55.000 TL

Yöneticiler İçin İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı

47.000 TL

Yönetim Bilişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programı

22.000 TL

Yönetim Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı

19.000 TL

Animasyon Tasarım Tezsiz Yüksek Lisans Programı

25.000 TL

Animasyon Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programı

27.000 TL

Etkileşim Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı

27.000 TL

Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

17.000 TL

DOKTORA PROGRAMLARI

Antropoloji Doktora Programı

25.000 TL

Felsefe Doktora Programı

25.000 TL

Finansal İktisat Doktora Programı

34.000 TL

Finansal İktisat Bütünleşik Doktora Programı

42.000 TL

Grafik Tasarımı Sanatta Yeterlik Doktora Programı

32.000 TL

Hukuk Doktora Programı

34.000 TL

İktisat Doktora Programı

34.000 TL

İngiliz Dili ve Edebiyatı Doktora Programı

28.000 TL

İşletme Doktora Programı

34.000 TL

Medya Çalışmaları Doktora Programı

31.000 TL

Plastik Sanatlar Sanatta Yeterlik Doktora Programı

31.000 TL

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

34.000 TL

Tarih Doktora Programı

27.000 TL

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Doktora Programı

35.000 TL

Yeni Türk Edebiyatı Doktora Programı

25.000 TL

Ücretlere %8 KDV dahil değildir


 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI BİLİMSEL HAZIRLIK VE İLAVE DERS ÜCRETLERİ

TL

Bilimsel Hazırlık (Ders Başına)

1.750 TL

İlave Ders Ücreti (Ders Başına)

1.750 TL

Ücretlere %8 KDV dahil değildir.

 

TÜM YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİ HAZIRLIK ÜCRTELERİ

TL

A Kuru

8.050 TL

B1 Kuru 

6.900 TL

B2 Kuru

      4.600 TL

Ücretlere %8 KDV dahil değildir