Sayılarla Yeditepe

13 Fakülte, 2 Yüksekokul, 1 Meslek Yüksekokulu, Enstitü, 67 Lisans, 4 Ön Lisans, 92 Master, 44 Doktora

Akademisyen Sayısı
1400+
Akademisyen

 

Öğrenci ve Mezun Sayıları
21.572
 Öğrenci
50.000+ Mezun

Burslar
Eğitim Bursu: Burs Alan Öğrenci Oranı %75,6
Yemek Bursu: Burs Alan Öğrenci Sayısı 1025
Yurt Bursu: Burs Alan Öğrenci Sayısı 833

Bilgi Merkezi
6.784 m
2
160.000 Basılı Kitap
566.765 Elektronik Kitap

223 Patent (54 Ulusal, 169 Uluslararası)
44 Devam Eden Proje
370+ Tamamlanan Proje
530+ Patent Dosyası

54 Öğrenci Kulübü
38 Spor Branşı

500 Laboratuvar
46 Atölye

2022 Yılında 45 Firma ile
Üniversite-Sanayi İş Birliği

8 Yabancı Dil
Eğitimi

14
Araştırma Merkezi

3 Hastane
Toplam 6 Sağlık Merkezi

3.529 Kapasiteli
Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları

400+ Erasmus ve Exchange Anlaşması