Çift Anadal (ÇAP) - Yan Dal

Üniversitemiz, lisans öğrencilerine ana lisans programlarına ek olarak, üniversite içinde farklı bir programda öğrenci olarak ikinci bir lisans diploması alma (çift anadal / double major) ya da belirli bir alanda bilgi sahibi olmalarına olanak sağlamak üzere yan dal (minor) programında öğrenim görme olanağı tanınmaktadır. Gerekli koşulları yerine getiren öğrencilerden çift anadal (ÇAP) yapmak isteyenler, esas programlarının en erken üçüncü en geç beşinci döneminde, yan dal yapmak isteyenler ise en erken üçüncü dönemin başında en geç beşinci dönemin başında ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvurabilmektedir.

Çift anadal programı için başvuru anında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2.75 ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunması ya da anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2.75 olması ve çift anadal yapılacak programın öğrencinin yerleştirilmiş olduğu yıldaki taban puanından az olmamak üzere yerleştirme puanına sahip olunması;başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift anadal yapmak isteyen öğrencinin, bu yönetmelikte belirlenen diğer şartların yanı sıra kayıt olduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekmektedir.

Çift anadalı burslu okuyabilmek için de 4 üzerinden 3.25 ortalama şartı vardır. Yandal programlarına başvuru için genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.5 olması gerekmektedir. Üniversitemizde genel not ortalaması (cgpa) 3,25 ve üzeri olan öğrenciler Çift anadal programına, genel not ortalaması 3,00 ve üzeri olan öğrenciler ise yandal programlarına tam burslu olarak kayıt yaptırabilirler.

ÇAP ve Yan dal programlarını başlatabilmek için ilgili bölümler arasında öğrencinin alması gereken ilave dersleri, denk dersleri ve ortak dersleri içeren öğrenim protokolü  imzalanması ve bu protokolün üniversitemiz senatosunca kabul edilmesi gerekmektedir. ÇAP ve Yan dal programlarının uygulanmasında daha detaylı bilgilere üniversitemiz web sayfasında yayınlanmış olan Yeditepe Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinden ulaşılabilir.

Öğrenci ÇAP ya da yan dal programını kendi isteğiyle ya da lisans yönetmeliklerinde öngörülen koşullarda bırakabilir. Öğrenci, ÇAP ya da yan dal programından ayrılması halinde, başarısız olduğu ÇAP ya da yan dal programındaki dersleri tekrarlamak zorunda değildir.

Kayıtlı bulunduğu ana lisans programında mezuniyet hakkını elde eden ve ÇAP programını tamamlayan öğrenciye ikinci bir anadal lisans diploması, yan dal programını tamamlayan öğrenciye ise yan dal sertifikası verilir.  

ÇİFT DİPLOMA

Yeditepe Üniversitesinde öğrencilere lisans ve lisansüstü programlarda dünyanın en önde gelen üniversitelerinde Çift Diploma olanağı sunulmaktadır.

Tüm Fakülte Bölümlerinin Çift Anadal ve Yandal Anlaşmaları Aşağıda Verilmiştir;

Tüm fakülte bölümlerinin çift anadal anlaşmalarını görmek için tıklayınız.

Tüm fakülte bölümlerinin yandal anlaşmalarını görmek için tıklayınız.

ÇAP ANLAŞMALARI

ECZACILIK FAKÜLTESİ

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Antropoloji
Çeviribilim
Felsefe
Fizik
İngiliz Dili Ve Edebiyatı
Matematik
Psikoloji
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili Ve Edebiyatı

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Gastronomi Ve Mutfak Sanatları
Grafik Tasarımı
Moda Ve Tekstil Tasarımı
Plastik Sanatlar Ve Resim
Sanat Ve Kültür Yönetimi
Tiyatro

 

HUKUK FAKÜLTESİ

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ekonomi
İşletme
Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (İng.)
Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (Fr.)
Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca)

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Gazetecilik
Görsel İletişim Tasarımı
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım
Radyo, Televizyon Ve Sinema
Reklam Tasarımı Ve İletişimi

 

MESLEK YÜKSEKOKULU
Elektronik Teknolojisi
İnternet Ve Ağ Teknolojileri
Mekatronik
Otomotiv Teknolojisi

 

MİMARLIK FAKÜLTESİ
Endüstriyel Tasarımı
Mimarlık
İç Mimarlık
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Genetik ve Biyomühendislik
Gıda Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Beslenme Ve Diyetetik
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon
Hemşirelik

 

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri
Elektronik Ticaret Ve Teknoloji Yönetimi
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
Uluslararası Finans
Uluslararası Lojistik Ve Taşımacılık
Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik
Yönetim Bilişim Sistemleri

 

TIP FAKÜLTESİ

 

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEOKULU
Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi

YAN DAL ANLAŞMALARI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Antropoloji
Çeviribilim
Felsefe
Fizik
İngiliz Dili Ve Edebiyatı
Matematik
Psikoloji
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili Ve Edebiyatı

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Gastronomi Ve Mutfak Sanatları
Grafik Tasarımı
Moda Ve Tekstil Tasarımı
Plastik Sanatlar Ve Resim
Sanat Ve Kültür Yönetimi
Tiyatro

 

HUKUK FAKÜLTESİ

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ekonomi
İşletme
Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (İng.)
Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (Fr.)
Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca)

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Gazetecilik
Görsel İletişim Tasarımı
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım
Radyo, Televizyon Ve Sinema
Reklam Tasarımı Ve İletişimi

 

MİMARLIK FAKÜLTESİ
Endüstriyel Tasarım
Mimarlık
İç Mimarlık

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Genetik Ve Biyomühendislik
Gıda Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
Makine Mühendisliği

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Beslenme Ve Diyetetik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hemşirelik

 

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri
Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
Uluslararası Finans
Uluslararası Lojistik Ve Taşımacılık
Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik
Yönetim Bilişim Sistemleri

 

TIP FAKÜLTESİ

 

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
Gümrük İşletme
İnsan Kaynakları Yönetimi