Burs Olanakları

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN 2018 YKS Adaylarına Sağladığı Olanaklar

YKS Kılavuzunda yer alan,

 • Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere verilecek burs, öğretim ücretinin tamamını,
 • %50 İndirimli programlara yerleştirilen öğrencilere verilecek burs, öğretim ücretinin yarısını
 • %25 İndirimli  programlara yerleştirilen öğrencilere verilecek burs, öğretim ücretinin dörtte birini kapsamaktadır.

Burs ve İndirimler, Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programlarında geçirilebilecek süreyi  de kapsamakta olup öğrencinin yerleştirildiği 4 yıllık programlarda 10, 5 yıllık programlarda 12, 6 yıllık programlarda 14 yarıyıl akademik başarıya bakılmaksızın devam eder.

Herhangi bir burslu veya indirimli programda okumakta iken çift anadal programına devam etmekte olanlar için bu sürelere bir yarıyıl ilave edilir.


​ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI ve NORMAL ÖĞRETİM SÜRESİ BOYUNCA, 9 AY SÜREYLE SAY, SÖZ ve EA puan türüyle öğrenci alan programlara yerleştirilen ve yerleştirildiği programın puan türünde,

 • ilk    100’e giren öğrencilere, ayda   1 250,00 TL
 • ilk    500’e giren öğrencilere, ayda   1 000,00 TL
 • ilk 1 000’e giren öğrencilere, ayda      750,00 TL
 • ilk 2 000’e giren öğrencilere, ayda      500,00 TL
 • ilk  5 000’e giren öğrencilere, ayda     300,00 TL  ve bu hakların yanı sıra,
  Üniversitenin sosyal tesislerindeki spor imkânlarından ücretsiz yararlanma
  Üniversite yurtlarında kalmak isteyenlere iki kişilik odada ücretsiz kalma, yurt hakkını kullanmak istemeyen öğrencilere ücretsiz ulaşım olanakları . 

 

 • DİL  puan türüyle öğrenci alan programlara yerleştirilen ve  ilk 200 'e giren öğrencilere yine ,
  Üniversitenin sosyal tesislerindeki spor imkânlarından ücretsiz yararlanma
  Üniversite yurtlarında kalmak isteyenlere iki kişilik odada ücretsiz kalma, yurt hakkını kullanmak istemeyen öğrencilere ücretsiz ulaşım olanakları . 

 • DİL puan türüyle öğrenci alan programlara yerleştirilen ve ilk 100’e giren öğrenciler için, hazırlık sınıfı ve normal öğretim süresi boyunca, 9 ay süreyle, 500,00 TL

 • SAY, SÖZ ve EA puan türüyle öğrenci alan programlara   yerleştirilen ve yerleştirildiği programın puan türünde ilk 15 000’e giren öğrencilere;
 • İlgili puan türünde ilk 20 000’e girip Mühendislik Fakültesine yerleştirilen öğrencilere;
  Üniversitenin sosyal tesislerindeki spor imkânlarından ücretsiz yararlanma
  Üniversite yurtlarında kalmak isteyenlere dört kişilik odada ücretsiz kalma, yurt hakkını kullanmak istemeyen öğrencilere ücretsiz ulaşım olanakları 


 • SAY, SÖZ ve EA  puan türüyle öğrenci alan programlara ilk beş tercihinde yerleşenlerden yerleştirildiği programın puan türünde ilk 15 000’e (DİL puan türünde ilk 100’e) giren öğrencilere, yukarıdaki olanakların yanı sıra 9 ay süreyle yemek bursu

 • SAY, SÖZ ve EA puan türünde ilk 15 000’e (DİL puan türünde ilk 200’e) girip yerleşen öğrencilere, Üniversitenin protokol imzaladığı Amerika, Kanada ve Asya üniversitelerindeki öğrenci uluslararası değişim programlarına, koşullarını sağlamak kaydıyla, öncelikli olarak bir yarıyıl katılma şansı

Öğrenime ara vermeden başlamak ve genel not ortalaması en az 3,00 olmak koşuluyla, Yeditepe Üniversitesinin herhangi bir lisans programından

 • birinci olarak mezun olunduğu takdirde, Üniversitenin yüksek lisans programlarında tam burslu
 • ikinci  olarak mezun olunduğu takdirde, Üniversitenin yüksek lisans programlarında %60 burslu
 • üçüncü olarak mezun olunduğu takdirde, Üniversitenin yüksek lisans programlarında %40 burslu

okuma olanakları

[Yüksek lisans derecesi alınmadan Doktora yapma hakkı bulunan programlardan mezun olan öğrenciler, Üniversitenin doktora programlarında yukarıda belirtilen burs olanaklarından yine aynı koşullarda yararlanır. Tıp ve Diş Hekimliği fakültelerinden mezun olan öğrenciler, uzmanlık eşdeğeri olan doktora programlarında bu olanaktan yararlanamaz.]

Yukarıda sözü edilen lisansüstü burs olanaklarından ancak bir kez yararlanılır.


Uluslararası Bakalorya (IB)

 • diploma notu 32 ve üstü,  ABITUR diploma notu 2,0 ve üstü, MATURA diploma notu 2,0 ve üstü, MATURİTA diploma notu 80 ve üstü olanlar ile, Fransız Bakaloryası diploma notu en az 14 (Türkiye’deki liseler tarafından verilen ve Fransız Bakaloryası ile denk en az 70 diploma notu) olan öğrencilere, Yeditepe Üniversitesine ilk 5 (beş) tercihleri arasında yerleşmek kaydıyla, ücretli kontenjanlara yerleştirildikleri takdirde öğretim ücreti üzerinden %25 indirim
 • öğrencilerinin temel alan derslerinden almış oldukları notlar dikkate alınarak, yerleştirildikleri programın birinci sınıfındaki bazı dersler için oluşturulabilecek muafiyet

İSTEK Vakfı Liselerinde en az üç (3) yıl okuyarak diploma alan, ya da İSTEK İlk ve Ortaöğretim Okullarında en az beş (5) yıl okuyarak diploma alan  öğrencilerin Yeditepe Üniversitesine ilk beş (5) tercihleri arasında yerleşmeleri  kaydıyla,  
 
Ücretli kontenjandan yerleştirilenlerin öğretim ücreti muafiyetleri %25’dir.

%25 İndirimli kontenjandan yerleştirilenlerin öğretim ücreti muafiyetleri %50'ye,

%50 İndirimli  kontenjandan yerleştirilenlerin öğretim ücreti muafiyetleri  %75'e

Burslu kontenjandan yerleştirilenlere ise öğretim ücretinden tam muafiyete ek olarak yemek bursu verilir.

Yukarıda belirtilen burslardan birine hak kazanan öğrencinin eğitim gördüğü programda genel not ortalamasının (CGPA) 4,00 üzerinden 2.00’ın altına düşmesi halinde bursu iptal edilir. Ancak, genel not ortalamasının tekrar 2.00’nin üstüne çıkması halinde tam burslu veya indirimli statüsünü tekrar kazanır.


İstek Vakfı kuruluşları ile Üniversitenin kadrolu çalışanlarının çocuklarının öğretim ücreti ise belirlenen ücretlerin %50’sidir.


Üniversite içi Başarı Bursu, Yeditepe Üniversitesine yerleştirildiği programda Üniversite üst kurulları tarafından belirlenen başarı esasları doğrultusunda;

Birinci olan öğrenciye bir sonraki öğretim yılı ücretinin % 75’i

İkinci % 50’si

Üçüncü % 25’i oranında

güz yarıyılı kayıt öncesi, programda kayıtlı öğrenci sayısı en az 35 olması ve genel not ortalamasının en az 3.00 olması durumunda, normal öğretim süresi içinde bulunanlara verilir.

Bu burs, ait olduğu öğretim yılı sonu itibariyle sona erer.


Sporcu Bursu,

Basketbol, Voleybol ve Hentbol alanlarında Üniversite spor takımına kabul edilen ve ferdi sporlarda Üniversite adına milli yarışlara katılan öğrencilere ilgili öğretim yılı ücretinin %50’si oranında, Yabancı Dil Hazırlık Programını da kapsayacak şekilde verilir.

Sporcu bursu;

Öğrencinin eğitim gördüğü programda genel not ortalamasının (CGPA) 4,00 üzerinden 2,00’ın altına düşmesi,

Disiplin cezası alması,

Öğrencinin isteği veya takımın teknik direktörü ya da antranörü tarafından disiplinsizlik, performans yetersizliği ya da daimi sakatlık nedenlerinden biriyle takımdan çıkarılması

Ferdi spor yapan öğrencinin üst üste iki kez Milli Takıma çağırılmaması durumlarında kesilir;

ancak, genel not ortalamasının ve spor performansının tekrar yükseltilmesi halinde yeniden verilir.


Bir öğrenci ancak bir burs/indirim olanağından faydalanabilir; birden fazla burstan/indirimden yararlanma hakkını elde edenler, en yüksek burs/indirim olanağından yararlandırılır.

 • YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN 2018 YKS Adaylarına Sağladığı Olanaklar pdf dosyasını  buradan indirebilirsiniz.
 • Yönetim Bursları