Rektör Yardımcıları

Prof. Dr. Ahmet AYDIN
Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı

1966 yılında Nevşehir/Kozaklı’da doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden Eczacı Teğmen olarak mezun oldu. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı’nda 1992 yılında yüksek lisans eğitimini, 1997 yılında da doktora eğitimini  tamamladı. Aynı anabilim dalında 1999 yılında Yrd. Doç., 1999 yılında doçent ve 2008 yılında ise profesörlük unvanını aldı. Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde ulusal ve uluslararası akademik ve idari görevlerde bulundu. NATO Askeri Eczacılık ve Tıbbi Malzeme Çalışma Grubunda 10 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri’ni temsil etti.

2010 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nden emekli olarak ayrılıp Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji AD’da profesör kadrosuna atandı. Birçok bilimsel kongre, konferans ve sempozyumlara katılmıştır. Uluslararası indekslere kayıtlı dergilerde yayınlanmış 117 makalesi bulunmakta ve bu makalelerine 2500 adedin üzerinde atıf almıştır. Başlıca araştırma alanları; oksidatif stres, ağır metal toksikolojisi, risk değerlendirmesi, ilaç ve tıbbi malzeme güvenlilik ve biyouyumluluk testleridir. Eczacılık Fakültesi’nde Toksikoloji derslerine girmektedir. Türk Toksikoloji Derneği üyeliği ve EUROTOX üyeliği bulunmaktadır. Ayrıca Avrupa Kayıtlı Toksikolog unvan ve yetkisine sahiptir. Halen Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji A.D. Başkanlığı görevini ve Rektör Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

E-mail : ahmet.aydin@yeditepe.edu.tr

Zehra Şekercan
Asistan
Tel: 0216 578 00 00

 


​​
​​

Prof. Dr. Fatma Yeşim EKİNCİ
Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. F. Yeşim Ekinci Lisans eğitimini 1993 yılında Ankara Üniversitesi, Y. Lisans ve Doktora eğitimlerini ise, sırasıyla, 1997 ve 2001 yıllarında Amerika Birleşik Devletlerinde Güney Karolina eyaletinde bulunan Clemson Üniversitesi Gıda Bilimi & Teknolojisi ve Mikrobiyoloji konularında tamamlamıştır. 2001-2002 yılları arasında California Üniversitesi İrvine Yerleşkesinde, Mikrobiyoloji ve Moleküler Genetik Bölümü’nde araştırmacı olarak çalışmıştır. 2003-2008 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesinde Yardımcı Doçent olarak görev yapan Prof. Ekinci bu sırada Fransa’nın Narbonne şehrinde bulunan INRA Çevre Biyoteknolojisi Laboratuvarında (The Laboratory of Environmental Biotechnology, Narbonne, France) ve İsrail’de bulunan Volcani Araştırma Enstitüsünde (Department of Food Science, Volcani Research Center, Israel) araştırmacı olarak görev yapmıştır. 2008 yılında Yardımcı Doçent olarak başladığı Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü ve Biyoteknoloji programında öğretim üyeliğini şu anda profesör olarak devam ettirmektedir.

Prof. Ekinci, spesifik olarak bağırsak mikroflorasının gıda aktif maddeleri ile etkileşimi, gıda sistemlerinde yer alan mikroorganizmaların hızlı tanı ve karakterizasyon teknikleri, bakterilerden bakteriyosin adı verilen ikincil metabolitlerin üretim mekanizmaları ve bu mekanizmaların optimizasyonu konularında çalışmaktadır. Amerikan Mikrobiyoloji Derneğinin ülke temsilciliğini yapan Prof. Ekinci aynı zamanda Türkiye Gıda Güvenliği Derneği Bilimsel Danışma Kurulu üyesidir. Uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde ve konferanslarda yayınlanmış çok sayıda bilimsel çalışması, kitap bölümü ve sonlandırılmış veya halen devam eden araştırmaları olan Prof. Dr. Ekinci hali hazırda Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ve araştırmadan sorumlu Rektör Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir.

E-mail: yekinci@yeditepe.edu.tr

Sevil KILIÇ
Asistan
Tel: 0 216 578 00 00

 


​​
​​

Prof. Dr. Ş. İpek KARAASLAN
Rektör Yardımcısı

1976 yılında Kırklareli’nde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kırklareli’nde tamamladı. 1998 yılında Marmara Üniversitesi Fizik Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 1999 yılında The University of Liverpool'da yüksek lisans eğitimini tamamladı. İTÜ Enerji Enstitüsü Nükleer Araştırmalar anabilim dalından 2006 yılında doktor derecesini aldı. 2009 yılında "atom, molekül ve plazma fiziği" alanından doçentlik unvanını elde etti. 2018 yılında Yeditepe Üniversitesi'nde profesörlük unvanı aldı. 1999 yılından beri araştırma görevlisi olarak başladığı Yeditepe Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyeliğini şu anda profesör olarak devam ettirmektedir.

Birçok bilimsel kongre, konferans ve sempozyumlara katılmıştır. Davetli olarak konuşmalar yapmıştır. Uluslararası indekslere kayıtlı dergilerde yayınlanmış 20 makalesi bulunmaktadır. Başlıca çalışma alanları: Moleküler Spektroskopi, Nükleer Tıp’taki teşhis ve tedavilerin Monte Carlo simülasyonlarının yapılmasıdır. Halen Yeditepe Üniversitesi Sağlık Fiziği A.D. Başkanlığı görevini ve Rektör Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk annesidir.

E-mail: ikaraaslan@yeditepe.edu.tr

Sevil KILIÇ
Asistan
Tel: 0 216 578 00 00