Akademik İlan

T.C.

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26, 24. ve 23. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

Nitelik

 

Tıp Fakültesi

 

Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı

Profesör

1

 

İngilizce Tıp lisans programlarında ders vermiş olmak,

 

Üreme Biyolojisi alanında yayın ve projeler yapmış olmak,

 

Yurt dışında en az bir yıl araştırma tecrübesi bulunması,

 

Sağlık Bakanlığı Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Eğitimi almış olması tercih sebebi olacaktır.

 

 

Tıp Fakültesi

 

Fizyoloji Ana Bilim Dalı

Profesör

1

 

İngilizce Tıp lisans programlarında ders vermiş olmak,

 

Yeme davranışı ve nörodejeneratif hastalıklar gibi Fizyolojinin farklı alanlarında çalışmalar yapmış olmak,

 

TÜBİTAK ve benzeri hakemli proje yürütücülüğü yapmış olmak,

Deney Hayvanlarına yaklaşım ve kullanımı konusunda sertifika sahibi olmak.

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Doçent

1

 

Psikiyatri Hemşireliği alanında doçentliğini almış olmak.

 

Mühendislik Fakültesi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Doçent

1

 

Elektromanyetik dalga yayılımının tam dalga ve yüksek frekans teknikleri ile modellenmesi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

 

Tıp Fakültesi

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı

 

Doktor Öğretim Üyesi

1

Nöroanestezi uygulamalarında tecrübe sahibi olmak.

Transösofageal ekokardiyografi konusunda tecrübe sahibi olmak.

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü

 

Doktor Öğretim Üyesi

1

 

Muhasebe alanında doktora yapmış olmak,  finansal tablolar ve maliyet analizi konularında dersler vermiş, risk yönetimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak, iç denetim ve maliyet muhasebesi alanlarında sektörde çalışmış olmak.

 

İletişim Fakültesi

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

1

 

Medya ve Görsel Sanatlar, Radyo, TV ve Sinema, Reklamcılık, Reklam Tasarımı ve İletişimi

alanlarında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora unvanlarına sahip olmak.

 

Adobe programlarında Photoshop, Premier, Illustrator ve After Effect kullanımına ve fotoğrafçılık ile

hareketli görüntü çekim tekniklerine hakim olmak.

 

Dijital teknolojiler konusunda tecrübe sahibi olmak.

 

 

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

1

 

Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yazılım Geliştirme, Yazılım Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Veri Bilimi, Endüstri Mühendisliği, Elek-Elektronik Mühendisliği ,Matematik, Matematik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği alanı ve benzeri alanlarda Tezli Yüksek Lisans ve doktora derecesine sahip olması;

 

Blok zinciri, veri bilimi, veritabanı, nesnelerin interneti, siber güvenlik, yapay zeka, makine öğrenimi, bulut bilişim ve benzeri alanlarında en az bir veya birkaçında uzmanlaşmış olması şartı aranmaktadır.

 

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

İlan Tarihi: 14.11.2022

Son Başvuru Tarihi: 28.11.2022

 

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların,

*2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen şartlar ile başvuracağı bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerini,

*Fotoğraflı özgeçmişlerini,

*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,

*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini,

*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı)

*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,

*Bilimsel yayınlarını,

*Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,

*Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen

6 (Altı) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 5 Adet CD/USB veya 6 adet CD/USB olacak şekilde) Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Doçent kadrosu için, başvuracak adayların,

*2547 sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,

*Fotoğraflı özgeçmişlerini,

*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,

*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini,

*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı)

*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,

*Bilimsel yayınlarını,

*Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,

*Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen

4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 3 adet CD/USB veya 4 adet CD/USB olacak şekilde) Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; başvuracak adayların,

*2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,

*Fotoğraflı özgeçmişlerini,

*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,

*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter onaylı suretlerini,

*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı),

*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,

*Not ortalamalarını gösterir transcriptlerini,

*Bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren

4 (Dört) takım dosyayı ((1 Adet Hard-Copy ve 3 adet CD/USB veya 4 adet CD/USB olacak şekilde) ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir.

 

Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir. )

İlan olunur.

 

BAŞVURU ADRESİ:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü

26 Ağustos Yerleşimi ,İnönü Mah., Kayışdağı Cad.

34755 Ataşehir/İstanbul

Tel: 0216 578 00 00