Covid-19 Faaliyet Raporu

1. Uzaktan Öğretim Faaliyetleri

Covid-19 salgını nedeniyle 16 Mart 2020 tarihinde Üniversitemizde örgün eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir. Toplam derslerimizin %85’e yakını Google Meet, Zoom Meeting,.. vb programlar kullanılarak canlı bağlantılarla senkron bir şekilde ya da video, sunum, paper paylaşımları yapılarak asenkron şekilde devam etmektedir.

Konu hakkında Web sayfamızda yapılan bilgilendirmeler aşağıdaki gibidir:

Eğitim Öğretime 3 Hafta Ara hakkında bilgilendirme için tıklayınız.

COVID-19 hakkında Erasmus+ Yararlanıcılarına önemli duyuru için tıklayınız.

Yeditepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Planlama Bilgilendirmesi için tıklayınız.

Akademik ve İdari Personel E-posta Sistem Değişikliği için tıklayınız.

İngilizce Hazırlık Okulu Uzaktan Eğitim Hakkında Bilgilendirme için tıklayınız.

23 Mart İtibariyle Uzaktan Eğitim Başladı bilgilendirmesi için tıklayınız.

Yeditepe Üniversitesi olarak Eğitim-Öğretim-Araştırma faaliyetlerimiz hakkında önemli bilgilendirme ve güncel gelişmeler için tıklayınız.

Uzaktan Eğitim Öğretim Uygulama Esasları için tıklayınız.

Preplus Academy Uzaktan Eğitim Hakkında Bilgilendirme için tıklayınız.

Öğrencilere, Akademik ve İdari Personele İlişkin Güncel Eğitim-Öğretim Faaliyetleri ve Çalışma Durumu Bilgilendirmesi için tıklayınız.

Online Eğitim Yeditepe'de için tıklayınız.

Covid-19 sürecinde uzaktan eğitime geçilmesi sonrasında yürütülen eğitim faaliyetleri ile ilgili sayısal bilgiler aşağıdaki gibidir:

  LİSANS YÜKSEK LİSANS DOKTORA TOPLAM
2019-2020 Bahar Dönemi toplam ders sayısı 2419 639 350 3408
Uzaktan Eğitim Yapılan Toplam ders sayısı 2126 504 231 2861
Canlı bağlantı ile yapılan ders sayısı 1694 204 79 1977
Asenkron yapılan ders sayısı 432 300 152 884

2. Sağlık Hizmet Sunumu

Üniversitemize bağlı Kozyatağı hastanemiz 20 Mart 2020 tarih 14500235-403.99 sayılı yazı ile Pandemi hastanesi ilan edilmiş ve gerekli organizasyon yapılarak hasta kabulüne başlamıştır. Pandemi sürecinde hastanemizde yapılan muayene sonuçları aşağıya çıkarılmıştır.

(MART - NİSAN 2020) MART NİSAN TOPLAM
Covid Test Alınan Hasta Sayısı 116 166 282
Yatan Hasta 47 61 108
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı 14 12 26
İyileşen Hasta Sayısı 39 48 87
Acile Başvuran Hasta Sayısı 166 228 394

3. Ar-Ge Faaliyetleri

Yeditepe Üniversitesi ile Acıbadem Üniversitesi işbirliği ile COVID-19’a karşı in aktife bir aşı projesi yürütülmektedir. Bu proje kapsamında Acıbadem Üniversitesi BSL 3 laboratuvarlarında Hasta numunelerinden Covid-19 izole edilmiş ve üretim çalışmaları tamamlanmıştır. Üretim yapılan Covid-19 in aktivasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra hayvanlar üzerinde preklinik çalışmaları yapılacaktır. Beklenen başarı sağlanırsa klinik çalışma hazırlığı yapılacaktır.

Covid-19 sürecinde Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Mikrobiyoloji laboratuvarımızın Sağlık Bakanlığı tarafından yetkili laboratuvar olarak tanımlanması sonrasında RT PCR kitleri ile yapılacak çalışmaların biyogüvenlik düzeyini yükseltmeye yönelik pre-analitik evrede etkili örnek alma, viral inaktivasyon ile örneklerin transferi ve analitik evrede çalışma duyarlılığını arttırmaya yönelik verifikasyon çalışmaları yapılmıştır. Preanalitik evrede viral inaktivasyonun numune transfer güvenliğini arttırdığı ve testin performansını olumsuz yönde etkilemediği gösterilmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından 6 Nisan 2020 tarihinde "Covid Tanı Laboratuvarı" olarak yetkilendirilmiş olup bugüne kadar 1276 tanı testi yapılmıştır.


4. Klinik araştırmalara katılım, ulusal/uluslararası faz çalışmalarına katılım

Covid-19 ile ilgili olarak yapılması planlanan araştırmalarımız aşağıdaki gibidir. Bu araştırmalar için, Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı tarafından gerekli olan izin süreçleri başlatılmıştır.

Yeditepe Üniversitesi KAEK COVID - 19 Başvuru Dosyaları

KAEK Onayı Olanlar

 1. Sorumlu Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Süha Beril Kadıoğlu Yaman "Covid-19 Tedavisinde Kullanılan İlaçların Etkileşimlerinin Ayaktan Hastalarda ‘Corona Salgınında (Covid-19) Kullanılan İlaçların Güvenlik Anketi İle Değerlendirilmesi"
 2. Sorumlu Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi F.Ferda Kartufan "Covid-19 Tedavisinde Kullanılan İlaçların Etkileşimlerinin Yatan Hastalarda Değerlendirilmesi: Anket Çalışması"
 3. Proje Koordinatörü: Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur / Sorumlu Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi F. Ferda Kartufan "Covid-19 tanısı olan hastalarda hipotalamus-hipofiz-tiroid, hipotalamus-hipofiz-adrenal akslarının hastalığın şiddetine göre değerlendirilmesi; prospektif ilaç dışı klinik araştırma"
 4. Sorumlu Araştırmacı: Prof. Dr. Hasan Aydın COVID 19 Enfeksiyonu Nedeniyle Yatırılan Hastalarda Endokrinolojik Problemlerin Tespitine Yönelik Gözlemsel Çalışma

   

  KAEK Onayı Olmayanlar

 5. Proje Koordinatörü: Prof. Dr. Sezgin Sarıkaya / Sorumlu ARAŞTIRMACI: Dr. Öğr. Üyesi Barış Murat Ayvacı "COVID-19 Hastalarında Nötrofil/Lenfosit Oranının Hasta Sonlanımları Üzerine Etkisi"
 6. Proje Koordinatörü: Prof. Dr. Sezgin Sarıkaya / Sorumlu Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Merve Ekşioğlu "Akciğer Bilgisayarlı Tomografi Bulgularının COVID-19 Pnömoni Kliniği İle İlişkisinin Değerlendirilmesi"
 7. Proje Koordinatörü: Prof. Dr. Sezgin Sarıkaya  / Sorumlu Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Göhan Gençer "Klinik Olarak COVID-19 Olarak Değerlendirilen İlk PCR Testi Negatif Olan Hastalar İle Klinik Olarak COVID-19 Olarak Değerlendirilen İlk PCR Testi Pozitif Olan Hastaların Klinik Tanı Sırasındaki Toraks Bilgisayarlı Tomografilerinin Karşılaştırılması"
 8. Proje Koordinatörü : Prof. Dr. Sezgin Sarıkaya/ Sorumlu Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi: Ferudun Çelikmen "COVID-19 Hastalarında D Vitamini Düzeylerinin Morbidite Üzerine Etkisi"
 9. Sorumlu Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi F. Ferda Kartufan "Sorum40 Yaş ve Altı COVID-19 Pozitif Tanılı Hastalarda Nörolojik Belirtilerin Sıklığının Uzaktan Erişim Anketi İle Değerlendirilmesi, Prospektif Klinik Araştırma"

5. Bilgilendirici dijital içerikler, toplantılar, webinarlar, dijital ortamda toplantılar

Yeni Coronavirüsten Korunma Rehberi için tıklayınız.

Koronavirüs (COVID-19) Önlemlerimiz için tıklayınız.

"Şimdi Sıra Sizlerde" bilinçlendirme çağrımız için tıklayınız.

Kullanılan Maske ve Eldiven Atıkları Hakkında bilgilendirme için tıklayınız.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel sağlık tedbirleri uygulaması için tıklayınız.

YÖK tarafından Koronavirüs (COVID-19) hakkında yükseköğretim kurumlarında alınacak tedbirlere ilişkin öneriler için tıklayınız.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Mart ve Nisan aylarındaki organizasyonlar (kongre, konferans, fuar vb.) için alınan tedbirler hakkında bilgilendirme için tıklayınız.

Covid-19 Hastalarında Nörolojik Belirtiler için tıklayınız.

Bilgilendirici Videolar

 • Koronavirüs Covid-19 hakkında Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu önemli bilgiler aktardı. Video için tıklayınız.
 • Sizi ve Türkiye'yi Koronavirüs Riskindek Koruyacak 14 KuralVideo için tıklayınız.
 • Yeni Koronavirüs Hastalığından Korunma Yolları Nelerdir. Video için tıklayınız.
 • Koronavirüs Covid-19 Nasıl Bulaşır uzmanımız anlatıyor. Video için tıklayınız.
 • Koronavirüs Covid-19 ile Mücadele Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya anlatıyor. Video için tıklayınız.
 • Tıbbi Maske Kullanımı. Video için tıklayınız.
 • Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Koronavirüs Covid-19 bilgilendirme videoları için tıklayınız.

6. Yayınlar

Planlanmış ve devam eden makaleler olmasına rağmen henüz tamamlanamamıştır.


7. Sarf malzemesi, makine-teçhizat üretimi, Siperlik maske

 • Yer ve Yüzey dezenfektanı

Eczacılık fakültemiz öncülüğünde ve Mühendislik Fakültemizin katkısı ile Elektroliz yöntemi ile su ve sodyum klorür çözeltisinden elde edilmiş çevre dostu yüksek etkili bu üründen 6200 lt. Üretilmiş ve Üniversitemiz ihtiyaçları için kullanılmıştır.

 • Ventilatör

Yeditepe Üniversitesi Biyomedikal mühendisliği Bölümü ve Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin ortak girişimiyle hayata geçirilen ve Covid-19 Pandemisi sırasında akut solunum yetersizliği olan hastalarda acil durumlarda kullanılmak üzere geliştirilen ve "7Vent" olarak isimlendirdiğimiz mekanik ventilatörümüz.

Geliştirdiğimiz mekanik ventilatörümüz erişkin hastaları ventile etmek üzere ve hasta güvenliği ön planda tutulacak şekilde dizayn edilmiştir. Basınç kontrollü modda çalıştırılmak üzere ve barotravmayı önleyecek şekilde elektronik alarm sistemiyle donatılmış, solunum sayısı ayarlanabilen, inspiryum ekspiryum oranı sabit bir mekanik ventilatördür. Sertifikasyon ve seri üretim için resmi kanallardan yapılan çalışmalar halen devam etmektedir.  

 • Siperlik Maske

COVID-19 ile enfekte hastaların bakımı sırasında sağlık çalışanlarının damlacık yoluyla enfekte olmasını önlemek amacıyla iki değişik tipteki yüz maskesi üstünde kullanılan, üç farklı tipte adaptör parça 3D (üç boyutlu) yazıcıyla üretilmiştir. Bu parçalar, bakteri-virüs filtreleri takılarak sağlık personelinin güvenli kullanımına yardımcı olmaktadır. Parçalar halen tarafımızdan başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

Konuyla ilgili bilgilendirme web sitemizde aşağıdaki şekilde yer almaktadır:

 • Virüs Filtreli Tam Yüz Maskesi

Yeditepe Üniversitesi Biomedikal Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Bölümleri işbirliği ile üç boyutlu basıcılarda değişik tiplere adaptörleri üreterek üç parçadan oluşan "Virüs filtreli tam yüz maskelerini" Yeditepe Hastaneleri Acil ve yoğun bakım servislerindeki sağlık personelinin kullanımına sundu.

Türk mühendislerden bir başarı daha! haberi için tıklayınız.


8. Topluma Hizmet Uygulamaları

Koronavirüs Covid-19 Beslenme Rehberi için tıklayınız.

Koronavirüs Hastalığı Salgını Sürecinde Beden ve Ruh Sağlığımızı Korumak bilgilendirmesi için tıklayınız.

Kültür ve Sanat Etkinlikleri için tıklayınız.

Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası için tıklayınız.

Aday Öğrenci Canlı Destek sayfamız için tıklayınız.

Yeni Koronavirüs (COVID-19) YÖK ve MEB Bilgilendirme içerikleri için tıklayınız.

​Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Koronavirüs Covid-19 Rehberi için tıklayınız.

Acil Korona Mekanları için tıklayınız.


9. Salgın sonrasında uzaktan öğretim faaliyetlerine ilişkin planlamalar ve yeni düşünceler

Covid-19 salgını nedeniyle 16 Mart 2020 tarihinde Üniversitemizde örgün eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir. Toplam derslerimizin %85’e yakını Google Meet, Zoom Meeting,.. vb. programlar kullanılarak canlı bağlantılarla senkron bir şekilde ya da video, sunum, paper paylaşımları yapılarak asenkron şekilde devam etmektedir. Derslerin senkron veya asenkron olarak yapılıp yapılamayacağı ilgili dekanlıklarca belirlenmiştir. Dijital ortamda verilen ödevler ve yapılan dersler akademik takvimimize uygun olarak 15 Mayıs’ta bitecek şekilde planlanmıştır. Derslerin vize ve finalleri için uygulanacak sınav şekli, dersin içeriğine göre online exam, take home exam, online paper presentation, vb. uygun şekilde yapılması planlanmaktadır. Online yapılacak sınavlar öğretim üyelerinin sorumluluğunda objektif ve belgelenebilir şekilde yapılacaktır.

Tez çalışmasını tamamlamış olan ve tezini bahar dönemi içinde savunması gereken öğrencilerin tez savunma sınavları, denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve kayıt altına alınması şartıyla dijital imkânlar ile yapılabilecektir. Savunma sonrası tez format kontrolü elektronik kopya üzerinden yapılacaktır.

Uygulamaya dayalı mesleki eğitim dersleri için uzaktan eğitim sırasında gerçekleştirilmesi mümkün olmayan laboratuvar ve benzeri uygulamaların tamamlanabilmesi adına, örgün öğretime başlanılmasıyla birlikte tamamlama ve final dönemi olarak 3-4 haftalık bir süre verilmesi ve yeni bu tamamlama süresi sona erdiğinde başlatılması planlanmaktadır.

Uzaktan öğretim yöntemiyle tamamlanamayan staj, uygulama, proje, laboratuvar gibi derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle tamamlanmasına azami gayret gösterilmesine rağmen ihtiyaç duyulması halinde bu dersler için yüz yüze telafi eğitimlerinin yapılma şekli, uzaktan öğretim yoluyla tamamlanan derslerin final sınavlarının yüz yüze yapılması tercih edildiği için buna ait düzenlemelerin nasıl olacağı, uzaktan öğretim yöntemiyle yaz eğitimi verilebileceği gibi konular ülkemizdeki gelişmeler ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yönlendirmeleri doğrultusunda dinamik süreçlere planlanacaktır.

Salgın sonrası örgün eğitime geçildiğinde tüm derslerin yerinde yapılması planlanmaktadır. Özellikle bu dönemde öğrencilerin uzaktan erişim sorunları, teknik yetersizlikleri (yüksek kapasiteli bilgisayarlar vb.), sosyal çevreden uzak olmanın getirdiği psikolojik sorunlar nedeniyle örgün eğitim tercih edilmektedir. Ayrıca laboratuvar, proje ve uygulama derslerinin yapılamaması ya da teorik eğitim ile zaman farkının oluşması yetkinlerin gelişmesini olumsuz etkilediği düşünülmektedir. Aynı zamanda öğrencilerin akranları ve öğretim üyelerinden ayrı kalmaları, özellikle sosyal ve kişisel gelişimlerini olumsuz etkilemesi de bu yönde görüşün oluşmasında etkili olmuştur.


​Yeditepe Üniversitesi Basın Bilgilendirmeleri

Koronovirüs Hakkında 45 Önemli Bilgi, tıklayınız.

Prof. Dr. Ahmet Aydın Haber Global'de Koronavirüs Önlemlerini Anlattı, tıklayınız.

Prof. Dr. Erdem Yeşilada'dan Koronavirüsten Korunma Önerileri, tıklayınız.

Prof. Dr. Erdem Yeşilada ATV Hafta Sonunda, tıklayınız.

Ünlülerin Reklamını Yaptığı Ürüne Dikkat, tıklayınız.

Prof. Dr. Ahmet Aydın’dan Sıtma İlacı Uyarısı: Sıtma İlacının Covid-19’dan Koruduğuna Dair Bilimsel Veri Yok, tıklayınız.

Üniversiteler Uzaktan Eğitim Sürecine Adapte Olmaya Çalışıyor, tıklayınız.

Prof. Dr. Ahmet Aydın: Aşı ve İlaç Çalışmaları Etkin Şekilde Başladı, tıklayınız.

Prof. Dr. Erdem Yeşilada: Bağışıklık Sisteminin Güçlenmesi için En Az 2-4 Hafta Gerekir, tıklayınız.

Prof. Dr. Ahmet Aydın, Koronovirüs Tedavisinde Kullanılan İlaçları Değerlendirdi, tıklayınız.

Pelin Otu Koronanın İlacı mı?, tıklayınız.

Prof. Dr. Ahmet Aydın: Kullanılan Dezenfektanlar Çevreye Dost Olmalı, tıklayınız.

Prof. Dr. Ahmet Aydın Haber Global’de Koronavirüs Önlemlerini Anlattı, tıklayınız.

Prof. Dr. Ahmet Aydın: Mevcut İlaçların Covid-19 Tedavisindeki Rolü, tıklayınız.

Doç. Dr. Engin Celep: En Etkili Mücadele Virüsten Uzak Durmak, tıklayınız.

Prof. Dr. Ahmet Aydın: Mevcut İlaçların Covid-19 Tedavisindeki Rolü, tıklayınız.

Pandemi Sonrası Yeni Bir Dünya Bizi Bekliyor, tıklayınız.


Konuyla ilgili iletişim adresimiz: covid19@yeditepe.edu.tr