Zor zamanlarda Liderlik, Kriz Yönetim, Karar Süreçleri