Yeditepe Üniversitesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Planlaması

Değerli Öğrencilerimiz, Öğretim Elemanlarımız ve İdari Personelimiz,

Öncelikle tüm Yeditepe Üniversitesi ailesi için selam ve sevgilerimizle sözlerimize başlamak isteriz.

Bildiğiniz üzere 1 Ekim 2020 tarihinde başlayacağımız 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılımızın uygulama şekli hakkında tüm üniversite olarak yoğun planlama ve düzenlemeler üzerinde çalışmış ve yetkili kurullarımızda gerekli kararları alarak detaylarını sizlerle 13 Ağustos 2020 tarihli üniversite duyurumuzla paylaşmıştık.

Ancak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımız tarafından güncel durum değerlendirilerek yayınlanan yeni bilgilendirmeler doğrultusunda bu kararlarımızda yeniden düzenleme yapılmış ve aşağıda özetlenmiştir.

  • Teorik derslerimizde uzaktan ve eş zamanlı öğretim yöntemi kullanılacaktır. Bu amaçla geçtiğimiz bahar döneminde kullanmış olduğumuz dijital imkanların ve platformların kullanılmasına devam edilecektir.
  • Uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda, öğrencilerimizin mezuniyetlerinin gecikmesine sebep olmadan uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli mesafe ve hijyen tedbirleri alınarak yüz yüze sürdürülebilmesi benimsenmiştir.
  • Yüz yüze eğitimde sosyal mesafe kurallarına göre belirlenen ve ilgili programlarımıza bildirilen maksimum öğrenci sayımıza göre planlamalar yapılacaktır.
  • Yüz yüze olarak planlanan derslere katılamayan ve geçerli mazeretleri ilgili akademik birimler tarafından kabul edilen öğrencilerimiz için uzaktan çözümlerin sağlanmasına özen gösterilecektir.
  • İsteyen öğrencilerimiz için kampüste küçük grup öğretim section’ları, öğrenci destek eğitimi section’ları, problem çözme saatleri v.b. çözümler planlanmasına dikkat edilecektir.
  • Lisansüstü programlarımızda derslerin, uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması benimsenmiştir. Bununla birlikte araştırma ve proje faaliyetleri olan lisansüstü öğrencilerimiz yine belirlenmiş olan tedbirler doğrultusunda kampüste bulunabileceklerdir.  
  • Yabancı dil hazırlık programlarımızın eğitimleri seyreltilmiş sınıflarda, detayları Hazırlık Programı tarafından yayınlanmak üzere bölünmüş gruplarda haftada iki gün yüz yüze, iki gün uzaktan olarak sürdürülecektir.
  • Ölçme ve değerlendirmelerimiz, derslere katılım biçimine göre yüz yüze veya uzaktan olarak gerçekleştirilebilecektir.
  • Yurtlarımız, sosyal alanlarımız ve servislerimiz, her türlü pandemi önlemleri alınarak hizmet vermeye devam edecektir.

Belirlemiş olduğumuz eğitim-öğretim hedeflerini gerçekleştirmemizin altın anahtarı öğrenci, öğretim üyesi ve idari personelimizin belirlenen tedbirlere tam olarak uyum göstermesi olacaktır.   

Bu vesileyle alınacak olan tedbirlerle hepimiz için sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir eğitim-öğretim dönemi geçirmemizi dilerim.

Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl
Rektör