Yeditepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama Esasları

Değerli Akademisyenlerimiz, İdari Personelimiz ve Öğrencilerimiz,

COVID-19 salgını nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından 16 Mart 2020 itibariyle ara verdiğimiz öğretimimize, yine YÖK tarafından yapılan 19 Mart 2020 tarihli yazı ile 23 Mart 2020 tarihinden itibaren uzaktan öğretim ile devam edilebileceği bildirilmiştir.

Üniversitemiz, bu geçişi en etkin ve en sağlıklı bir şekilde hayata geçirebilmek için koordinasyon çalışmalarına hızla başlamıştır. Bu süreçte üniversite olarak tüm eğitim-öğretim sorumlularımızın da görüşleri alınarak 23 Mart 2020 tarihinde başlamak üzere aşağıdaki uygulama esasları benimsenmiştir:

 1. Üniversitemizde ders materyali paylaşımı, ödev ve gerekli interaktif uygulamalar için “MOODLE” öğretim yönetim sisteminin üniversitemize uyarlanmış hali olan “COADSYS” sistemi ile öğrencilerimizle dijital ortamlarda derslere ait materyal ve ödev paylaşımı devam edecektir ve özellikle teorik derslerin içerikleri paylaşılıp ödev ve projeler bu süre içinde asenkron (kendi uygun oldukları zamanda) takip edilecektir. Bunun yanında öğretim elemanı tarafından benzer uygulamalar da kullanılabilecektir. (COADSYS Kılavuzu için tıklayınız)
   
 2. Üniversitemizde verilen birçok dersin etkileşime ve tartışmaya dayalı niteliklerinin olabildiğince korunabilmesi için normal derslerimizin planlandığı haftalık ders saatlerinde senkron (ders saati içinde) olarak dersin öğretim elemanı ve öğrencilerin online olarak bir video-konferans ve toplantı aracı olan “GOOGLE MEET” gibi bir ortamla, öğretim elemanının öğretim materyalini kendi ekranından katılımcı öğrencilerle paylaştığı araçlar kullanılacaktır. Bu konuda öğretim elemanlarımızın öğrencileriyle ders saatinde konferans yapabileceği kendi tercih ettiği kayıt yapma özelliği olan farklı uygulamalar da kullanılabilecektir. GOOGLE MEET uygulamasının kullanıcı eğitimi videolarının internetten izlenmesi kullanım kolaylığı sağlayacaktır. Bu konuda yeni gelişmeler de olursa bilgilendirmeler yapılabilecektir.
   
 3. Google (G Suite) alt yapılı video veya toplantı planlamasında yeditepe.edu.tr uzantılı mail adresleri kullanılacaktır. Bununla ilgili detayların bim.yeditepe.edu.tr web sayfasından takip edilmesi önemle rica olunur.
   
 4. Dijital ortamda yapılan derslerin sınavlarının uygulanmasında yaşanacak aksamalar, uygun olan derslerde ödevler, dersin öğretim elemanının belirleyeceği başka bir yöntem ya da daha sonra telafi edilerek karşılanabilecektir.
   
 5. Dijital ortamda yapılamayan staj, uygulama, laboratuvar, proje gibi dersler için örgün öğretim başladığında ilgili akademik birimlerin alacağı tedbirler doğrultusunda yoğunlaştırılmış eğitimlerle telafi yoluna gidilecektir.
   
 6. Lisansüstü programlardaki yeterlilik sınavları, tez izleme komitelerinin toplantı ve tez savunmaları da izlenebilir ve denetlenebilir önlemler alınmak şartıyla dijital ortamda yapılabilecektir.
   
 7. Bu sürecin akademisyenlerimiz, idari personelimiz ve öğrencilerimiz için en az sorunla yürütülmesi için hepimize büyük bir görev düşmektedir. Bu düşünceyle süreç esnasında her türlü öneri ve iyileştirmelerin, deneyim paylaşımlarının bizlere bildirilmesi yol gösterici olacaktır.
   
 8. Bu dönemde uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülen derslerin sınav ve öğrenci başarısının değerlendirilmesine ilişkin hususlar, ilgili birim ve program sorumlularıyla birlikte değerlendirilerek ileriki günlerde açıklanacaktır.
   
 9. Yabancı Dil Hazırlık Programı eğitimleriyle ilgili durum Hazırlık Program Koordinatörlüğünce duyurulacaktır.
   
 10. Tüm çabalarımıza rağmen beklemediğimiz sorunlar ve/veya teknik problemlerle karşılaşabiliriz. Sizlerin geri bildirimleri bu aşamada faydalı olacaktır.

Hepimiz için yeni bir deneyim olacak bu süreçte sağlık, başarı ve mutluluklar dileriz.

Rektörlük